3128 – Μανασσῆς (Manasses)

Manasse


Typ:
Substantiv
mask.
person
Personer: Manasse (Josefs son), Manasse (Sydrikets 14:e kung)
Grekiska: Μανασσῆς (Manasses)
Uttal: man-as-sace
Talvärde: 506 (40 + 1 + 50 + 1 + 200 + 200 + 8 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Hebreiskt ursprung H4519
Användning: 3 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

Manasses (3)

Engelsk beskrivning

  1. The first born son of Joseph.
  2. The son of Hezekiah, king of Judah.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
-1
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
-1
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i NT


2
1
Totalt    3

Referenser (3 förekomster i 2 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.