3003 – λεγεών (legeon)

legion


Typ:
Substantiv
Grekiska: λεγεών (legeon)
Uttal: leg-eh-ohn
Talvärde: 893 (30 + 5 + 3 + 5 + 800 + 50)    ord med samma talvärde
Ursprung: Of Latin origin
Användning: 4 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

legion (4)

Engelsk beskrivning

A legion, a body of soldiers whose number differed at different times, and in the time of Augustus seems to have consisted of 6826 men (i.e. 6100 foot soldiers, and 726 horsemen).

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
1
Totalt    4

Referenser (4 st i TR)


Matteusevangeliet (1)

Tror du inte att om jag bad min Fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? [En legion var den romerska militärens högsta enhet på omkring 6 000 soldater. Tolv legioner motsvarar alltså ett antal på minst 72 000 änglar, se Apg 10.]

Markusevangeliet (2)

Han [Jesus] frågade honom: "Vad är ditt namn?"
    Mannen svarade: "Mitt namn är Legion, för vi är många." [Legion betyder tusental och är ett latinskt låneord för en stor armé. En romersk legion bestod av omkring 6 000 män. Termen antyder både att mannen hade ett stort antal demoner och att deras natur var våldsam och krigisk.]
När de kom till Jesus och såg (betraktade noggrant) den besatte som haft legionen i sig sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de rädda.

Lukasevangeliet (1)

Jesus frågade honom: "Vad är ditt namn?"
    Han svarade: "Legion", för många demoner hade farit in i honom. ["Legion" betyder tusental och är ett latinskt låneord för en stor armé. En romersk legion bestod av över 6 000 män. Termen antyder både att mannen hade ett stort antal demoner och att deras natur var våldsam och krigisk.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.