Domarboken 1:3

[I sju sektioner beskrivs nu hur israeliterna misslyckas att inta landet. Den första beskriver två stammar (Juda och Simon) som har viss framgång, följt av fem stammar (Benjamin, Josef, Zevolun, Asher och Naaftali) som misslyckas, för att avslutas med Dans katastrofala nederlag, se vers 34. Sjutalet finns med i den medvetna strukturen. De fem stammar som inte får en egen uppräkning är Ruben, Levi, Gad och Isaskar. Simon, som finns inom Juda område, omnämns kortfattat i inledningen tillsammans med Juda, men redan i nästa vers är inte fokus på dem utan på Juda, se vers 4.]
Juda [folket i Juda stam] sa till sin bror Simon (Shimon) [folket i Simons stam]: "Kom upp med mig till min lott så att vi kan strida mot kanaanéerna, och jag ska på samma sätt gå upp med dig till din lott." Och Simon gick med honom.
[Simons område ligger vid staden Beer-Sheva och Juda stams område runtomkring, mestadels österut upp mot bergen, se Jos 19:9. Det är därför naturligt att dessa två stammar hjälper varandra. Simon är känd för sin iver för rättvisa och hämndlystnad när de räddar och hämnas sin syster Dina som blivit våldtagen, se 1 Mos 34:1, 26. Nu följer sju episoder, från norr till söder i Juda stams område, där man har viss framgång med att inta landet.]

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיֹּאמֶר   יְהוּדָה   לְשִׁמְעוֹן   אָחִיו   עֲלֵה   אִתִּי   בְגוֹרָלִי   וְנִלָּחֲמָה   בַּכְּנַעֲנִי   וְהָלַכְתִּי   גַם   אֲנִי   אִתְּךָ   בְּגוֹרָלֶךָ   וַיֵּלֶךְ   אִתּוֹ   שִׁמְעוֹן  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ εἶπεν Ιουδας τῷ Συμεων ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀνάβηθι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ κλήρῳ μου καὶ παραταξώμεθα πρὸς τοὺς Χαναναίους καὶ πορεύσομαι κἀγὼ μετὰ σοῦ ἐν τῷ κλήρῳ σου καὶ ἐπορεύθη μετ᾽ αὐτοῦ Συμεων

Grundtextkommentarer

MA har 17 ord, LXX har 33 (+16).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H0559
וַ (v)
יֹּ֣אמֶר (amar)
och, men
säga, tala
seq
to say
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vqw3ms
H3063
יְהוּדָה֩ (Jehodah)
Juda Judah
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npl
H9005
H8095
לְ (l)
שִׁמְע֨וֹן (Shimon)
till, för, av
Simon
to
Shimeon
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

R
Npm
H0251
H9023
אָחִ֜י (ach)
ו (ho)
bror, broder
hans
brother
his
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Ncbsc
Sp3ms
H5927
עֲלֵ֧ה (alah)
höja, dra upp, stå upp, stiga to ascend
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

Vqv2ms
H0854
H9030
אִתִּ֣ (et)
י (ni)
med, från
mig
with
me
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Rd
Sp1bs
H9003
H1486
H9020
בְ (b)
גוֹרָלִ֗ (goral)
י
i, genom, via, med
lottning
min
in
lot
my
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

R
Ncbsc
Sp1bs
H9002
H3898a
וְ (v)
נִֽלָּחֲמָה֙ (lacham)
och, men
strida
and
to fight
Konj. Konjuktion

Verb Verb
nifal 1p pl. nifal första person pluralis

C
VNu1cp
H9003
H3669a
בַּֽ (b)
כְּנַעֲנִ֔י (kenaani)
i, genom, via, med
kanaané
in
Canaanite
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
Etnicitet etnicitet

Rd
Ngbsa
H9001
H1980
וְ (v)
הָלַכְתִּ֧י (halach)
och, men
gå, vandra
seq
to go
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis

c
Vqq1cs
H1571
H9014
גַם (gam)
־
även, också
-
also
link
Adv. Adverb

D

H0589
אֲנִ֛י (ani)
jag I
Pron. Pronomen
person 1p ♂/♀ sing. person första person maskulinum och femininum singularis

Pp1bs
H0854
H9031
אִתְּ (et)
ךָ֖ (cha)
med, från
dig
with
you
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

Rd
Sp2ms
H9003
H1486
H9021
בְּ (b)
גוֹרָלֶ֑ (goral)
ךָ
i, genom, via, med
lottning
din, ditt
in
lot
your
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

R
Ncbsc
Sp2ms
H9001
H1980
וַ (v)
יֵּ֥לֶךְ (halach)
och, men
gå, vandra
seq
to go
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vqw3ms
H0854
H9033
אִתּ֖ (et)
וֹ (o)
med, från
honom
with
him
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Rd
Sp3ms
H8095
H9016
שִׁמְעֽוֹן (Shimon)
׃
Simon
[Vers slut]
Shimeon
verseEnd
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)