Andra Petrusbrevet 1:12

[Tre gånger i följande verser talar Petrus om att komma ihåg andliga sanningar. Drygt trettio år tidigare hade Jesus förutsagt att Petrus skulle dö martyrdöden, se Joh 21:18–19. Petrus visste att stunden för hans uppbrott var nära, se vers 14.]
Därför tänker jag ständigt påminna er om detta, trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Διὸ   μελλήσω   ἀεὶ   ὑμᾶς   ὑπομιμνῄσκειν   περὶ   τούτων   καίπερ   εἰδότας   καὶ   ἐστηριγμένους   ἐν   τῇ   παρούσῃ   ἀληθείᾳ.  

Textus Receptus (TR)

Διὸ   μελλήσω   ἀεὶ   ὑμᾶς   ὑπομιμνῄσκειν   περὶ   τούτων   καίπερ   εἰδότας   καὶ   ἐστηριγμένους   ἐν   τῇ   παρούσῃ   ἀληθείᾳ.  

Grundtextkommentarer

TR har 14 ord, NA har 15 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 Διὸ (dio)
varför, därför, av vilken orsak Therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3195 μελλήσω (mello)
ska, borde, skulle vilja, att komma ... I will be ready
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-FAI-1S
G0104 ἀεὶ (aei)
ständigt, alltid always
Adverb Adverb
ADV
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G5279 ὑπομιμνῄσκειν (hupomimnesko)
komma ihåg, påminna to remind
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3778 τούτων (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
D-GPN
G2539 καίπερ (kaiper)
trots, fastän though
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 εἰδότας (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... already knowing [them]
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-RAP-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4741 ἐστηριγμένους (sterizo)
fixera, sätta fast, etablera strengthened
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-RPP-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3918 παρούσῃ (pareimi)
närvara, komma, inför being present [in you]
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis femininum
V-PAP-DSF
G0225 ἀληθείᾳ. (aletheia)
sanning truth.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)