Första Petrusbrevet 4:17

För det är [nu rätt] tid att domen påbörjas (har påbörjats) – med (från) Guds hus (hushåll, familj) [Jer 25:29; Hes 9:6; Amos 3:2; Heb 12:6]. Men om den börjar med (från) oss, hur blir då slutet för dem som inte tror (inte lyder; som hela tiden vägrar låta sig övertygas om) Guds glada nyheter (evangelium)?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὅτι   ὁ   καιρὸς   τοῦ   ἄρξασθαι   τὸ   κρίμα   ἀπὸ   τοῦ   οἴκου   τοῦ   θεοῦ·   εἰ   δὲ   πρῶτον   ἀφ᾽   ἡμῶν,   τί   τὸ   τέλος   τῶν   ἀπειθούντων   τῷ   τοῦ   θεοῦ   εὐαγγελίῳ;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom For [it is]
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2540 καιρὸς (kairos)
tid, rätt tid, tillfälle time [for]
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G0757 ἄρξασθαι (archo)
regera to have begun
VERB Verb
aorist medium inf. aorist medium infinitiv
V-AMN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2917 κρίμα (krima)
dom judgment
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3624 οἴκου (oikos)
hus, hem, familj house
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ· (theos)
Gud of God;
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G4413 πρῶτον (protos)
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G0575 ἀφ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῶν, (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what [will be]
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
I-NSN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G5056 τέλος (telos)
slutet outcome
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of those
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0544 ἀπειθούντων (apeitheo)
tror inte, är olydig, lyder inte disobeying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-PAP-GPM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2098 εὐαγγελίῳ; (euaggelion)
evangeliet, evangelium – de glada n ... gospel?
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)