Första Timoteusbrevet 6:21

Några har bekänt sig till detta, och har kommit bort från tron.
Nåden vare med er.
[Paulus avslutar brevet med att rikta sig till "er", plural, vilket indikerar att brevet var riktat till Timoteus, men lästes upp för alla de troende i husförsamlingarna i Efesos.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἥν   τινες   ἐπαγγελλόμενοι   περὶ   τὴν   πίστιν   ἠστόχησαν.¶   Ἡ   χάρις   μεθ᾽   ὑμῶν.  

Textus Receptus (TR)

ἥν   τινες   ἐπαγγελλόμενοι   περὶ   τὴν   πίστιν   ἠστόχησαν.¶   Ἡ   χάρις   μεθ᾽   ὑμῶν.   ἀμήν.   πρός   Τιμόθεον   πρώτη   ἐγράφη   ἀπό   Λαοδικείας   ἥτις   ἐστίν   μητρόπολις   φρυγίας   τῆς   Πακατιανῆς.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 11 ord, TR har 23 (+12).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ἥν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
R-ASF
G5100 τινες (tis)
något, någon, några some
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
X-NPM
G1861 ἐπαγγελλόμενοι (epaggello)
lova, bekänna sig till, ge löfte professing,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G4102 πίστιν (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0795 ἠστόχησαν.¶ (astocheo)
farit vilse, missat målet went astray.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5485 χάρις (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva Grace [be]
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3326 μεθ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν. (su)
du, ni, er you [all]
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)