Andra Thessalonikerbrevet 3:4

Men i Herren har vi blivit övertygade om att [allt] det vi föreskriver er [överlämnar till er i detta brev], det gör ni redan – och kommer [fortsätta] att göra.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

πεποίθαμεν   δὲ   ἐν   κυρίῳ   ἐφ᾽   ὑμᾶς   ὅτι   ἃ   παραγγέλλομεν   καὶ   ποιεῖτε   καὶ   ποιήσετε.  

Textus Receptus (TR)

πεποίθαμεν   δὲ   ἐν   κυρίῳ   ἐφ᾽   ὑμᾶς   ὅτι   ἃ   παραγγέλλομεν   ὑμῖν   καὶ   ποιεῖτε   καὶ   ποιήσετε.  

Grundtextkommentarer

NA har 13 ord, TR har 14 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3982 πεποίθαμεν (peitho)
övertala, bli övertygad We have been persuaded
VERB Verb
2:a perf. aktiv ind. andra perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-2RAI-1P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre [the] Lord
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1909 ἐφ᾽ (epi)
på, i, till as to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3739 (hos, he, ho)
vem [the] things that
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
R-APN
G3853 παραγγέλλομεν (paraggello)
befalla we command,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... both
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ποιεῖτε (poieo)
göra you are doing
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ποιήσετε. (poieo)
göra you will do.
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-FAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)