Kolosserbrevet 3:22

[Anledningen till de många detaljerna kring förhållandet mellan herrar och slavar kan bero på Onesimus som omnämns i detta brev, se Kol 4:9. Onesimus var slav och hade rymt från sin herre Filemon. I Rom hade han kommit till tro och träffat Paulus. Paulus sänder nu tillbaka Onesimus till Filemon som också är en kristen. Tillsammans med Tychikus reser Onesimus till Kolossai. De har med sig detta brev, se Kol 4:7–9. De har troligen också med Paulus brev till Filemon där han vädjar till Filemon att ta emot Onesimus väl. Enligt romersk lag kunde en slavägare piska och avrätta en slav som rymt.]
Ni slavar (tjänare i hemmet), lyd era jordiska herrar i allt, inte som inställsamma ögontjänare utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Οἱ   δοῦλοι,   ὑπακούετε   κατὰ   πάντα   τοῖς   κατὰ   σάρκα   κυρίοις,   μὴ   ἐν   ὀφθαλμοδουλίᾳ   ὡς   ἀνθρωπάρεσκοι   ἀλλ᾽   ἐν   ἁπλότητι   καρδίας   φοβούμενοι   τὸν   κύριον.  

Textus Receptus (TR)

Οἱ   δοῦλοι,   ὑπακούετε   κατὰ   πάντα   τοῖς   κατὰ   σάρκα   κυρίοις,   μὴ   ἐν   ὀφθαλμοδουλίᾳ   ὡς   ἀνθρωπάρεσκοι   ἀλλ᾽   ἐν   ἁπλότητι   καρδίας   φοβούμενοι   τὸν   κύριον.  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 21 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ (ho, he)
–, den, det you who [are]
Bestämd artikel Bestämd artikel
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
T-VPM
G1401 δοῦλοι, (doulos)
slav, livegen, tjänare Slaves,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G5219 ὑπακούετε (hupakouo)
lyda do obey
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med in
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G4561 σάρκα (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet flesh
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2962 κυρίοις, (kurios)
Herren, herre masters,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G3787 ὀφθαλμοδουλίᾳ (ophthalmodouleia)
ögontjänare eye-service
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G0441 ἀνθρωπάρεσκοι (anthropareskos)
inställsam men-pleasers,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0572 ἁπλότητι (haplotes)
uppriktighet, enkelhet sincerity
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2588 καρδίας (kardia)
hjärta, inre of heart,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G5399 φοβούμενοι (phobeo)
frukta fearing
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2962 κύριον. (kurios)
Herren, herre Lord.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)