Kolosserbrevet 1:23

[Allt detta ska han göra] om ni fortsätter i tron (vilket jag vet att ni gör), väl grundade och fasta [ni har blivit placerade på en grund, vilket resulterar i att ni bygger ert liv som ett hus stadigt på den grunden], och inte viker av från det hoppets evangelium som ni har hört – evangeliet som förkunnas i hela skapelsen (för allt skapat) under himlen, och jag Paulus har blivit dess tjänare.
[Verbet "förkunnas" är i den grekiska verbformen "aorist", en verbform som inte har någon svensk motsvarighet. Eftersom det också är substantiviskt particip så har verbet ingen tydlig tidsform, utan syftar snarare till att beskriva karaktären av evangeliet som kolosserna har hört – ett som måste förkunnas för allt skapat. Ibland översätts verbet "har predikats", vilket kan tolkas som att inget mer behöver göras. Något som skulle gå emot Paulus livsgärning som är att predika och sprida evangeliet i hela världen! I stället är det evangeliet som alltid är relevant och som alltid behöver förkunnas bland alla folk i alla kulturer över hela jorden.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Εἴ   γε   ἐπιμένετε   τῇ   πίστει   τεθεμελιωμένοι   καὶ   ἑδραῖοι   καὶ   μὴ   μετακινούμενοι   ἀπὸ   τῆς   ἐλπίδος   τοῦ   εὐαγγελίου   οὗ   ἠκούσατε,   τοῦ   κηρυχθέντος   ἐν   πάσῃ   κτίσει   τῇ   ὑπὸ   τὸν   οὐρανόν,   οὗ   ἐγενόμην   ἐγὼ   Παῦλος   διάκονος.¶  

Textus Receptus (TR)

Εἴ   γε   ἐπιμένετε   τῇ   πίστει   τεθεμελιωμένοι   καὶ   ἑδραῖοι   καὶ   μὴ   μετακινούμενοι   ἀπὸ   τῆς   ἐλπίδος   τοῦ   εὐαγγελίου   οὗ   ἠκούσατε,   τοῦ   κηρυχθέντος   ἐν   πάσῃ   τῇ   κτίσει   τῇ   ὑπὸ   τὸν   οὐρανόν,   οὗ   ἐγενόμην   ἐγὼ   Παῦλος   διάκονος.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 32 ord, TR har 33 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἴ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1065 γε (ge)
ändå, likväl, utan tvivel indeed
Partikel Partikel
PRT
G1961 ἐπιμένετε (epimeno)
stanna, bli kvar i, fortsätta, leva ... you continue
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4102 πίστει (pistis)
tro, tillit, trofasthet in the faith,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2311 τεθεμελιωμένοι (themelioo)
grunda på, lägga en grund established
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-RPP-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1476 ἑδραῖοι (hedraios)
fast firm,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3334 μετακινούμενοι (metakineo)
rubba being moved away
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PPP-NPM
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1680 ἐλπίδος (elpis)
hopp, tro hope
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2098 εὐαγγελίου (euaggelion)
evangeliet, evangelium – de glada n ... gospel
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
R-GSN
G0191 ἠκούσατε, (akouo)
höra, lyssna you have heard,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-AAI-2P
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2784 κηρυχθέντος (kerusso)
predika, ropa ut, berätta having been proclaimed
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
genitiv sing. neutrum genitiv singularis neutrum
V-APP-GSN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάσῃ (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G2937 κτίσει (ktisis)
skapelse, ordningen creation
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G5259 ὑπὸ (hupo)
av under
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3772 οὐρανόν, (ouranos)
himmel heaven,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem of which
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
R-GSN
G1096 ἐγενόμην (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma have become
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-2ADI-1S
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G3972 Παῦλος (Paulos)
Paulus Paul
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1249 διάκονος.¶ (diakonos)
tjänare, församlingstjänare, diakon ... a minister.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)