Kolosserbrevet 1:24

Nu [även när jag är fängslad] gläder jag mig mitt i mina lidanden för er, och det som fattas (är kvar) av den Smordes (Kristi) lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen.
[De lidanden Paulus talar om kan inte referera till Jesu lidande på korset för mänsklighetens synd. Dessa är fullbordade och ingen människa kan ta del i dem. Det finns dock en aspekt där Jesus lider än i dag. När Paulus var på väg till Damaskus för att fängsla kristna hörde han en röst som sa: "Saul, Saul varför förföljer du mig?", se Apg 9:4. Paulus hade inte medvetet förföljt Herren, men när han förföljde kristna var det samma sak. Huvudet för Jesu kropp i himlen känner av när hans kropp här på jorden får lida.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Νῦν   χαίρω   ἐν   τοῖς   παθήμασιν   ὑπὲρ   ὑμῶν   καὶ   ἀνταναπληρῶ   τὰ   ὑστερήματα   τῶν   θλίψεων   τοῦ   Χριστοῦ   ἐν   τῇ   σαρκί   μου   ὑπὲρ   τοῦ   σώματος   αὐτοῦ,   ὅ   ἐστιν   ἡ   ἐκκλησία·  

Textus Receptus (TR)

Νῦν   χαίρω   ἐν   τοῖς   παθήμασιν   μου   ὑπὲρ   ὑμῶν   καὶ   ἀνταναπληρῶ   τὰ   ὑστερήματα   τῶν   θλίψεων   τοῦ   Χριστοῦ   ἐν   τῇ   σαρκί   μου   ὑπὲρ   τοῦ   σώματος   αὐτοῦ,   ὅ   ἐστιν   ἡ   ἐκκλησία·  

Grundtextkommentarer

NA har 27 ord, TR har 28 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3568 Νῦν (nun)
nu, från och med nu Now
Adverb Adverb
ADV
G5463 χαίρω (chairo)
glädja sig I rejoice
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G3804 παθήμασιν (pathema)
lidande, begär sufferings
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0466 ἀνταναπληρῶ (antanapleroo)
uppfylla I am filling up
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det that which
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G5303 ὑστερήματα (husterema)
fattigdom, behov, det som fattas is lacking
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis femininum
T-GPF
G2347 θλίψεων (thlipsis)
lidande, ångest, förföljelse tribulations
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4561 σαρκί (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet flesh
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G1473 μου (ego)
av mig of me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G4983 σώματος (soma)
kropp, kollektiv kropp body
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
R-NSN
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1577 ἐκκλησία· (ekklesia)
församling, kyrka, folksamling, fol ... church,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)