Filipperbrevet 4:12

Jag vet (har sett/förstått) hur man lever enkelt [i förödmjukande låg standard].
Jag vet (har sett/förstått) hur det är att leva i överflöd (ordagrant: att överflöda)
genom allt, och genom alla (i allt och i alla) omständigheter har jag lärt mig (blivit invigd i) hemligheten – att vara mätt
eller hungrig (att hungra),
att ha överflöd (att överflöda)
eller lida brist.
[Vers 11–12 ramas in av kontraster som handlar om att vara nöjd oavsett omständigheter (vers 11). Paulus lånar ett verb och ett uttryck från dåtida initieringsriter av hedniska mysterier, nämligen gr. mueo som kommer från ordet för mysterium och hemlig lära/doktrin (gr. mysterion). Genom sina erfarenheter har han tränats, utbildats och blivit invigd i detta "mysterium" att kunna befinna sig i olika omständigheter och samtidigt bottna i en förnöjsamhet, förtröstan och tacksamhet till Herren som förser.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οἶδα   καὶ   ταπεινοῦσθαι,   οἶδα   καὶ   περισσεύειν·   ἐν   παντὶ   καὶ   ἐν   πᾶσιν   μεμύημαι   καὶ   χορτάζεσθαι   καὶ   πεινᾶν   καὶ   περισσεύειν   καὶ   ὑστερεῖσθαι·  

Textus Receptus (TR)

οἶδα   καὶ   ταπεινοῦσθαι,   οἶδα   καὶ   περισσεύειν·   ἐν   παντὶ   καὶ   ἐν   πᾶσιν   μεμύημαι   καὶ   χορτάζεσθαι   καὶ   πεινᾶν   καὶ   περισσεύειν   καὶ   ὑστερεῖσθαι·  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G5013 ταπεινοῦσθαι, (tapeinoo)
ödmjuka [how] to be brought low,
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
V-PPN
G1492 οἶδα (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... I know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-RAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4052 περισσεύειν· (perisseuo)
överträffa, överflöda [how] to abound.
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... In
Preposition Preposition
PREP
G3956 παντὶ (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
everything
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
A-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3956 πᾶσιν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things,
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN
G3453 μεμύημαι (mueo)
initiera, lära I have learned the secret
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. första person singularis
V-RPI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G5526 χορτάζεσθαι (chortazo)
fylla, mätta to be full
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
V-PPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3983 πεινᾶν (peinao)
vara hungrig to hunger,
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4052 περισσεύειν (perisseuo)
överträffa, överflöda to abound
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5302 ὑστερεῖσθαι· (hustereo)
fattas, sakna, komma till korta, fa ... to be deficient.
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
V-PPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)