Apostlagärningarna 2:6

När ljudet (dånet) hördes samlades en stor folkskara, och de blev helt förundrade (de kom i rörelse och det uppstod tumult) eftersom var och en hörde sin egen dialekt [sitt eget språk] talas.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

γενομένης   δὲ   τῆς   φωνῆς   ταύτης   συνῆλθεν   τὸ   πλῆθος   καὶ   συνεχύθη,   ὅτι   ἤκουον   εἷς   ἕκαστος   τῇ   ἰδίᾳ   διαλέκτῳ   λαλούντων   αὐτῶν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 γενομένης (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma When was happening
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. part. andra aorist medium-deponent particip
genitiv sing. genitiv singularis femininum
V-2ADP-GSF
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G5456 φωνῆς (phone)
röst, rop sound
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3778 ταύτης (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
D-GSF
G4905 συνῆλθεν (sunerchomai)
komma tillsammans came together
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4128 πλῆθος (plethos)
en stor skara, de många multitude
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4797 συνεχύθη, (sugcheo, sugchuno)
förundra, förvirra, hetsa upp, skap ... was confounded,
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G0191 ἤκουον (akouo)
höra, lyssna was hearing
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G1520 εἷς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1538 ἕκαστος (hekastos)
var och en, alla, varje each
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det in their
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2398 ἰδίᾳ (idios)
ens egen, privat, personlig own
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G1258 διαλέκτῳ (dialektos)
språk, dialekt, modersmål, sätt att ... language
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2980 λαλούντων (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... speaking
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-PAP-GPM
G0846 αὐτῶν. (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)