Apostlagärningarna 2:14

Tillsammans med de elva trädde Petrus fram, höjde sin röst och tog till orda (högt och ljudligt, inte med ett vardagligt språk utan på ett välartikulerat, precist sätt):
"Ni män från Judéen och invånare i Jerusalem, detta bör ni känna till (jag vill att ni ska förstå detta), lyssna nu noga på mina ord.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Σταθεὶς   δὲ   ὁ   Πέτρος   σὺν   τοῖς   ἕνδεκα   ἐπῆρεν   τὴν   φωνὴν   αὐτοῦ   καὶ   ἀπεφθέγξατο   αὐτοῖς·   ἄνδρες   Ἰουδαῖοι   καὶ   οἱ   κατοικοῦντες   Ἰερουσαλὴμ   πάντες,   τοῦτο   ὑμῖν   γνωστὸν   ἔστω   καὶ   ἐνωτίσασθε   τὰ   ῥήματά   μου.  

Textus Receptus (TR)

Σταθεὶς   δὲ   ὁ   Πέτρος   σὺν   τοῖς   ἕνδεκα   ἐπῆρεν   τὴν   φωνὴν   αὐτοῦ   καὶ   ἀπεφθέγξατο   αὐτοῖς·   ἄνδρες   Ἰουδαῖοι   καὶ   οἱ   κατοικοῦντες   Ἰερουσαλὴμ   πάντες,   τοῦτο   ὑμῖν   γνωστὸν   ἔστω   καὶ   ἐνωτίσασθε   τὰ   ῥήματά   μου.  

Grundtextkommentarer

TR har 28 ord, NA har 30 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2476 Σταθεὶς (histemi)
stå, ställa, placera Having stood up
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-APP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4074 Πέτρος (Petros)
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G4862 σὺν (sun)
med, tillsammans with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G1733 ἕνδεκα (hendeka)
elva eleven,
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-DPM-NUI
G1869 ἐπῆρεν (epairo)
lyfta upp, resa sig, ta upp he lifted up
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G5456 φωνὴν (phone)
röst, rop voice
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0669 ἀπεφθέγξατο (apophtheggomai)
att tala, tala ut, säga spoke forth
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them:
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G0435 ἄνδρες (aner)
man, make Men
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G2453 Ἰουδαῖοι (Ioudaios)
judisk, jude of Judea
Adjektiv Adjektiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-VPM-PG
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det you who [are]
Bestämd artikel Bestämd artikel
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
T-VPM
G2730 κατοικοῦντες (katoikeo)
bo, bosätta, bor inhabiting
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
V-PAP-VPM
G2419 Ἰερουσαλὴμ (Hierousalem)
Jerusalem Jerusalem
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Plats (plats)
N-ASF-L
G3956 πάντες, (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all,
Adjektiv Adjektiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
A-VPM
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
D-NSN
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1110 γνωστὸν (gnostos)
bekant, bekanta known
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G1510 ἔστω (eimi)
är should be,
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. tredje person singularis
V-PAM-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1801 ἐνωτίσασθε (enotizomai)
lyssna på do give heed to
VERB Verb
aorist medium-dep. imp. aorist medium-deponent imp.
pl. andra person pluralis
V-ADM-2P
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4487 ῥήματά (rhema)
ord, talat ord, uttalande, ordspråk ... declarations
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G1473 μου. (ego)
av mig of me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)