Apostlagärningarna 18:2

I Korint träffade Paulus en jude vid namn Aquila, född i Pontus [en romersk provins vid Svarta havet], och hans hustru Priscilla. [Hennes mer formella namn var "Prisca", se Rom 16:3.] Paret hade nyligen kommit från Italien, eftersom [den fjärde romerske kejsaren] Claudius [regerade 41-54 e.Kr.] hade befallt att alla judar skulle lämna Rom.
[Det gifta paret Aquila och Priscilla nämns alltid tillsammans, se Rom 16:3; 1 Kor 16:19; 2 Tim 4:19. Fyra av sex gånger nämns frun, Priscilla, först. De har nyligen kommit från Rom eftersom Claudius hade fördrivit alla judar därifrån. Antagligen är det samma händelse som den romerska historikern Suetonius omnämner, där judarna utvisas med anledning av oroligheter på grund av en viss "Chrestus", som är det latinska namnet för Kristus. Detta skedde i Claudius nionde regeringsår, dvs. någon gång mellan januari 49 och januari 50 e.Kr. Paulus kan därför inte ha kommit till Korint före 49 e.Kr.]
Paulus kom i kontakt med dem [besökte deras hem].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   εὑρών   τινα   Ἰουδαῖον   ὀνόματι   Ἀκύλαν,   Ποντικὸν   τῷ   γένει,   προσφάτως   ἐληλυθότα   ἀπὸ   τῆς   Ἰταλίας,   καὶ   Πρίσκιλλαν   γυναῖκα   αὐτοῦ,   διὰ   τὸ   διατεταχέναι   Κλαύδιον   χωρίζεσθαι   πάντας   τοὺς   Ἰουδαίους   ἀπὸ   τῆς   Ῥώμης,   προσῆλθεν   αὐτοῖς·  

Textus Receptus (TR)

καὶ   εὑρών   τινα   Ἰουδαῖον   ὀνόματι   Ἀκύλαν,   Ποντικὸν   τῷ   γένει,   προσφάτως   ἐληλυθότα   ἀπὸ   τῆς   Ἰταλίας,   καὶ   Πρίσκιλλαν   γυναῖκα   αὐτοῦ,   διὰ   τὸ   διατεταχέναι   Κλαύδιον   χωρίζεσθαι   πάντας   τοὺς   Ἰουδαίους   ἀπὸ   τῆς   Ῥώμης,   προσῆλθεν   αὐτοῖς·  

Grundtextkommentarer

TR har 30 ord, NA har 31 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2147 εὑρών (heurisko)
finna, befinnas vara having found
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G5100 τινα (tis)
något, någon, några a certain
Obestämt pron. Obestämt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
X-ASM
G2453 Ἰουδαῖον (Ioudaios)
judisk, jude Jew
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
A-ASM-PG
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn named
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G0207 Ἀκύλαν, (Akulas)
Aquila Aquila,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G4193 Ποντικὸν (Pontikos)
född i Pontus of Pontus
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Plats (plats)
A-ASM-L
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G1085 γένει, (genos)
slag, härkomst, släkt a native,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G4373 προσφάτως (prosphatos)
nyligen recently
Adverb Adverb
ADV
G2064 ἐληλυθότα (erchomai)
anlända, komma, gå having come
VERB Verb
2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-2RAP-ASM
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2482 Ἰταλίας, (Italia)
Italien Italy,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4252 Πρίσκιλλαν (Priscilla)
Priscilla Priscilla
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Person (person)
N-ASF-P
G1135 γυναῖκα (gune)
kvinna, hustru wife
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför because of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1299 διατεταχέναι (diatasso)
föreskrift, förordnat, bestämt to have commanded
VERB Verb
perf. aktiv inf. perfekt aktiv infinitiv
V-RAN
G2804 Κλαύδιον (Klaudios)
Claudius Claudius
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G5563 χωρίζεσθαι (chorizo)
separera to depart
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
V-PPN
G3956 πάντας (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G2453 Ἰουδαίους (Ioudaios)
judisk, jude Jews
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-APM-PG
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i out of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4516 Ῥώμης, (Rhome)
Rom Rome,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G4334 προσῆλθεν (proserchomai)
komma he came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)