Apostlagärningarna 18:18

Paulus stannade många dagar efter detta. Sedan sa han farväl till syskonen (bröderna och systrarna i tron) och seglade mot [provinsen] Syrien tillsammans med Priscilla och Aquila. I Kenkrea [Korints södra hamnstad] rakade Paulus sitt hår, för han hade avgett ett löfte.
[Kanske hade Paulus avgett ett nasirlöfte, se 4 Mos 6:1–21. I normala fall skulle han då ha rakat sitt hår i Jerusalem, men han kunde göra det tidigare och ta med sig håret och fullgöra den judiska ritualen i Jerusalem. Nasirlöften handlar om när någon vill tjäna Herren på ett speciellt sätt. Hebreiska ordet nazir betyder "hängiven" och "överlåten". Löftet var tidsbegränsat, se 4 Mos 6:4. När det gäller Samuel (1 Sam 1:11) och Simson (Dom 13:2–7) gav deras mödrar dem ett livslångt nasirskap. Johannes döparen omnämns i liknande termer, se Luk 1:13–17. Utombibliska källor visar att nasirlöften var vanliga och fungerade som tacksamhetsoffer. Löftestiden för dessa var oftast 30 dagar. Se även Apg 21:23–26.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὁ   δὲ   Παῦλος   ἔτι   προσμείνας   ἡμέρας   ἱκανάς,   τοῖς   ἀδελφοῖς   ἀποταξάμενος   ἐξέπλει   εἰς   τὴν   Συρίαν,   καὶ   σὺν   αὐτῷ   Πρίσκιλλα   καὶ   Ἀκύλας,   κειράμενος   ἐν   Κεγχρεαῖς   τὴν   κεφαλήν·   εἶχεν   γὰρ   εὐχήν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 28 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... Now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3972 Παῦλος (Paulos)
Paulus Paul,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2089 ἔτι (eti)
ännu, andra, längre, ytterligare more
Adverb Adverb
ADV
G4357 προσμείνας (prosmeno)
vara med, fortsätta med having remained
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G2250 ἡμέρας (hemera)
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G2425 ἱκανάς, (hikanos)
många, mycket, värdig, lång many,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G0080 ἀδελφοῖς (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G0657 ἀποταξάμενος (apotassomai)
ta farväl, försaka, avstå having taken leave,
VERB Verb
aorist medium part. aorist medium particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AMP-NSM
G1602 ἐξέπλει (ekpleo)
segla was sailing away
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G4947 Συρίαν, (Suria)
Syrien Syria —
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Plats (plats)
N-ASF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4862 σὺν (sun)
med, tillsammans with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G4252 Πρίσκιλλα (Priscilla)
Priscilla Priscilla
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Person (person)
N-NSF-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0207 Ἀκύλας, (Akulas)
Aquila Aquila —
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2751 κειράμενος (keiro)
klippa having shaved
VERB Verb
aorist medium part. aorist medium particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AMP-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2747 Κεγχρεαῖς (Kegchreai)
Kenkrea Cenchrea
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
Plats (plats)
N-DPF-L
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2776 κεφαλήν· (kephale)
huvud head;
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2192 εἶχεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... he had
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G2171 εὐχήν. (euche)
löfte, bön a vow.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)