Johannesevangeliet 3:29

Den som har bruden är brudgummen, men brudgummens vän [Johannes Döparen] som står där och hör honom, gläder sig stort (ordagrant 'med lycka') när han hör brudgummens röst. Detta är nu min glädje som nu har blivit fulländad.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὁ   ἔχων   τὴν   νύμφην   νυμφίος   ἐστίν.   ὁ   δὲ   φίλος   τοῦ   νυμφίου,   ὁ   ἑστηκὼς   καὶ   ἀκούων   αὐτοῦ,   χαρᾷ   χαίρει   διὰ   τὴν   φωνὴν   τοῦ   νυμφίου.   αὕτη   οὖν   ἡ   χαρὰ   ἡ   ἐμὴ   πεπλήρωται.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 30 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det The [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2192 ἔχων (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3565 νύμφην (numphe)
brud, svärdotter bride,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3566 νυμφίος (numphios)
brudgum [the] bridegroom
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1510 ἐστίν. (eimi)
är is;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G5384 φίλος (philos)
vänlig friend
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3566 νυμφίου, (numphios)
brudgum bridegroom,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2476 ἑστηκὼς (histemi)
stå, ställa, placera having stood
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-RAP-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0191 ἀκούων (akouo)
höra, lyssna listening
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det for him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G5479 χαρᾷ (chara)
glädje, fröjd with joy
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G5463 χαίρει (chairo)
glädja sig rejoices
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför because of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G5456 φωνὴν (phone)
röst, rop voice
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3566 νυμφίου. (numphios)
brudgum bridegroom.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3778 αὕτη (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... This
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis femininum
D-NSF
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5479 χαρὰ (chara)
glädje, fröjd joy
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1699 ἐμὴ (emos)
min, mitt, mina of mine,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis femininum
S-1SNSF
G4137 πεπλήρωται. (pleroo)
uppfylla has been fulfilled.
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RPI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)