Johannesevangeliet 19:15

Men de ropade högt: "Bort med honom, bort med honom! Korsfäst honom!"
Pilatus sa till dem: "Ska jag korsfästa er Konung?"
Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än Caesar (kejsaren)."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐκραύγασαν   οὖν   ἐκεῖνοι·   ἆρον   ἆρον,   σταύρωσον   αὐτόν.   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Πιλᾶτος·   τὸν   βασιλέα   ὑμῶν   σταυρώσω;¶   ἀπεκρίθησαν   οἱ   ἀρχιερεῖς·   οὐκ   ἔχομεν   βασιλέα   εἰ   μὴ   Καίσαρα.¶  

Textus Receptus (TR)

οἱ   δὲ   ἐκραύγασαν   οὖν   ἐκεῖνοι·   ἆρον   ἆρον,   σταύρωσον   αὐτόν.   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Πιλᾶτος·   τὸν   βασιλέα   ὑμῶν   σταυρώσω;¶   ἀπεκρίθησαν   οἱ   ἀρχιερεῖς·   οὐκ   ἔχομεν   βασιλέα   εἰ   μὴ   Καίσαρα.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 24 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2905 ἐκραύγασαν (kraugazo)
ropa, skrika They cried out
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore,
Konj. Konjunktion
CONJ
G1565 ἐκεῖνοι· (ekeinos)
den concerning Him
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
D-NPM
G0142 ἆρον (airo)
ta upp, lyfta upp, plocka bort away!
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G0142 ἆρον, (airo)
ta upp, lyfta upp, plocka bort away!
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G4717 σταύρωσον (stauroo)
korsfästa do crucify
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G0846 αὐτόν. (autos)
honom, dem, henne, den, det Him!
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... Says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4091 Πιλᾶτος· (Pilatos)
Pilatus Pilate,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0935 βασιλέα (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung King
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G4717 σταυρώσω;¶ (stauroo)
korsfästa shall I crucify?
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-AAS-1S
G0611 ἀπεκρίθησαν (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-ADI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς· (archiereus)
överstepräst chief priests,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχομεν (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... we have
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G0935 βασιλέα (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung a king,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida except
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... only
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2541 Καίσαρα.¶ (Kaisar)
Kejsare Caesar.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-ASM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)