Johannesevangeliet 12:9

En stor mängd judar (många av de judiska invånarna i Judéen) fick reda på att Jesus var där och de kom dit, inte bara på grund av Jesus, utan också för att se Lasarus som han hade uppväckt från de döda.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἔγνω   οὖν   ὁ   ὄχλος   πολὺς   ἐκ   τῶν   Ἰουδαίων   ὅτι   ἐκεῖ   ἐστιν,   καὶ   ἦλθον   οὐ   διὰ   τὸν   Ἰησοῦν   μόνον   ἀλλ᾽   ἵνα   καὶ   τὸν   Λάζαρον   ἴδωσιν   ὃν   ἤγειρεν   ἐκ   νεκρῶν.  

Textus Receptus (TR)

Ἔγνω   οὖν   ὁ   ὄχλος   πολὺς   ἐκ   τῶν   Ἰουδαίων   ὅτι   ἐκεῖ   ἐστιν,   καὶ   ἦλθον   οὐ   διὰ   τὸν   Ἰησοῦν   μόνον   ἀλλ᾽   ἵνα   καὶ   τὸν   Λάζαρον   ἴδωσιν   ὃν   ἤγειρεν   ἐκ   νεκρῶν.  

Grundtextkommentarer

TR har 27 ord, NA har 28 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1097 Ἔγνω (ginosko)
känna, förstå Knew
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3793 ὄχλος (ochlos)
människor, skara, folkskara a crowd
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4183 πολὺς (polus)
många, mycket, stor great
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2453 Ἰουδαίων (Ioudaios)
judisk, jude Jews
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Person (person)
A-GPM-PG
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1563 ἐκεῖ (ekei)
där, dit there
Adverb Adverb
ADV
G1510 ἐστιν, (eimi)
är He is;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå they came,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför because of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G3441 μόνον (monos)
endast, ensam, bara only,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2976 Λάζαρον (Lazaros)
Lasarus Lazarus
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G1492 ἴδωσιν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... they may see,
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-2AAS-3P
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G1453 ἤγειρεν (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp He had raised
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out from
Preposition Preposition
PREP
G3498 νεκρῶν. (nekros)
död [the] dead.
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)