Johannesevangeliet 12:42

Trots allt detta fanns det bland ledarna [i Stora rådet, Sanhedrin, det högsta beslutande organet bland judarna] många som trodde (litade, lutade sig emot) honom. Men på grund av fariséerna så bekände (tillkännagav) de inte det för att inte bli utstötta från synagogan.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὅμως   μέντοι   καὶ   ἐκ   τῶν   ἀρχόντων   πολλοὶ   ἐπίστευσαν   εἰς   αὐτόν,   ἀλλὰ   διὰ   τοὺς   Φαρισαίους   οὐχ   ὡμολόγουν,   ἵνα   μὴ   ἀποσυνάγωγοι   γένωνται.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3676 ὅμως (homos)
ändå, på samma sätt Nevertheless,
Adverb Adverb
ADV
G3305 μέντοι (mentoi)
ännu, ändå, dock, och indeed
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... even
Konj. Konjunktion
CONJ
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0758 ἀρχόντων (archon)
regent, furste rulers
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G4183 πολλοὶ (polus)
många, mycket, stor many
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G4100 ἐπίστευσαν (pisteuo)
att tro believed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν, (autos)
honom, dem, henne, den, det Him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför on account of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G5330 Φαρισαίους (Pharisaios)
farisé Pharisees
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Titel (titel)
N-APM-T
G3756 οὐχ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3670 ὡμολόγουν, (homologeo)
bekänna, lova, prisa they were confessing,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0656 ἀποσυνάγωγοι (aposunagogos)
uteslutas ur synagogan, uteslutas u ... put out of the synagogue
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1096 γένωνται. (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma they may be;
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-2ADS-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)