Johannesevangeliet 12:36

Så länge ni har ljuset, tro på (lita, sträck er mot) ljuset [som är Jesus, se Joh 8:12], så att ni blir ljusets barn (ett folk som är fyllt av och karaktäriseras av ljus)." När Jesus hade sagt detta, drog han sig undan och dolde sig för dem.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὡς   τὸ   φῶς   ἔχετε,   πιστεύετε   εἰς   τὸ   φῶς,   ἵνα   υἱοὶ   φωτὸς   γένησθε.   ταῦτα   ἐλάλησεν   Ἰησοῦς,   καὶ   ἀπελθὼν   ἐκρύβη   ἀπ᾽   αὐτῶν.¶  

Textus Receptus (TR)

ὡς   τὸ   φῶς   ἔχετε,   πιστεύετε   εἰς   τὸ   φῶς,   ἵνα   υἱοὶ   φωτὸς   γένησθε.   ταῦτα   ἐλάλησεν   ὁ   Ἰησοῦς,   καὶ   ἀπελθὼν   ἐκρύβη   ἀπ᾽   αὐτῶν.¶  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 20 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς (hos)
som While
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G5457 φῶς (phos)
ljus light
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2192 ἔχετε, (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... you have,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G4100 πιστεύετε (pisteuo)
att tro do believe
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G5457 φῶς, (phos)
ljus light,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G5207 υἱοὶ (huios)
son, ättling sons
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G5457 φωτὸς (phos)
ljus of light
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G1096 γένησθε. (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma you may become.
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2ADS-2P
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... These things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G2980 ἐλάλησεν (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... spoke
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2424 Ἰησοῦς, (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0565 ἀπελθὼν (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, having gone away,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G2928 ἐκρύβη (krupto)
gömma, gömd dölja, dold He was hidden
VERB Verb
2:a aorist pass. ind. andra aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2API-3S
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)