Johannesevangeliet 10:33

De judiska ledarna svarade honom: "Vi ska inte stena dig för en god gärning, utan därför att du hädar [talar emot Gud]. Du är en människa, men utger dig för att vara Gud!"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπεκρίθησαν   αὐτῷ   οἱ   Ἰουδαῖοι   περὶ   καλοῦ   ἔργου   οὐ   λιθάζομέν   σε   ἀλλὰ   περὶ   βλασφημίας,   καὶ   ὅτι   σὺ   ἄνθρωπος   ὢν   ποιεῖς   σεαυτὸν   θεόν.¶  

Textus Receptus (TR)

ἀπεκρίθησαν   αὐτῷ   οἱ   Ἰουδαῖοι   λέγοντες·   περὶ   καλοῦ   ἔργου   οὐ   λιθάζομέν   σε   ἀλλὰ   περὶ   βλασφημίας,   καὶ   ὅτι   σὺ   ἄνθρωπος   ὢν   ποιεῖς   σεαυτὸν   θεόν.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 21 ord, TR har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθησαν (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-ADI-3P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι (Ioudaios)
judisk, jude Jews,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Person (person)
A-NPM-PG
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom For
Preposition Preposition
PREP
G2570 καλοῦ (kalos)
god, gott a good
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
A-GSN
G2041 ἔργου (ergon)
gärning, handling work
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3034 λιθάζομέν (lithazo)
stena we do stone
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G4771 σε (su)
du, ni, er You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom for
Preposition Preposition
PREP
G0988 βλασφημίας, (blasphemia)
hädelse, smädelse blasphemy,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 σὺ (su)
du, ni, er You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa a man
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1510 ὢν (eimi)
är being,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G4160 ποιεῖς (poieo)
göra make
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G4572 σεαυτὸν (seautou)
dig själv yourself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis maskulinum
F-2ASM
G2316 θεόν.¶ (theos)
Gud God.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)