Lukasevangeliet 24:12

Men Petrus [och Johannes, se Joh 20:3–9] steg upp och sprang till graven. När han lutade sig in (böjde sig ner och tittade in), såg han bara linnebindlarna [men ingen kropp]. Han gick i väg, fylld av förundran över vad som hade hänt.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   δὲ   Πέτρος   ἀναστὰς   ἔδραμεν   ἐπὶ   τὸ   μνημεῖον,   καὶ   παρακύψας   βλέπει   τὰ   ὀθόνια   μόνα   καὶ   ἀπῆλθεν   πρὸς   ἑαυτὸν   θαυμάζων   τὸ   γεγονός.¶  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   δὲ   Πέτρος   ἀναστὰς   ἔδραμεν   ἐπὶ   τὸ   μνημεῖον,   καὶ   παρακύψας   βλέπει   τὰ   ὀθόνια   κείμενα   μόνα   καὶ   ἀπῆλθεν   πρὸς   ἑαυτὸν   θαυμάζων   τὸ   γεγονός.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 21 ord, TR har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... But
Konj. Konjunktion
CONJ
G4074 Πέτρος (Petros)
Petrus Peter,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G0450 ἀναστὰς (anistemi)
stå upp, uppstå, resa sig upp having risen up,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G5143 ἔδραμεν (trecho)
springa ran
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3419 μνημεῖον, (mnemeion)
gravmonument, grav tomb,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3879 παρακύψας (parakupto)
luta sig in having stooped down,
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G0991 βλέπει (blepo)
se, ge akt på he sees
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3608 ὀθόνια (othonion)
linnebindlar linen strips
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3441 μόνα (monos)
endast, ensam, bara only,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0565 ἀπῆλθεν (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, he went away,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till in
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτὸν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... himself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. tredje person ackusativ singularis maskulinum
F-3ASM
G2296 θαυμάζων (thaumazo)
förundra, förvåna wondering at
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det that
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1096 γεγονός.¶ (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma having come to pass.
VERB Verb
2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-2RAP-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)