Lukasevangeliet 2:21

När åtta dagar hade gått och han skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan han blev till i moderlivet.
[Namngivningen var en del av den judiska ceremonin då en pojke omskars. Det skedde hemma hos familjen. Fler detaljer beskrivs när Johannes Döparen gick igenom samma ritual, se Luk 1:59–66. Namnet Jesus härstammar från namnet Josua, som på hebreiska är sammansatt av två ord. Den första delen är Jahve som är Guds namn, och den sista Hosea som betyder "en som räddar, frälser". Namnet Jesus betyder bokstavligen "Gud är frälsning".]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ὅτε   ἐπλήσθησαν   ἡμέραι   ὀκτὼ   τοῦ   περιτεμεῖν   αὐτὸν   καὶ   ἐκλήθη   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   Ἰησοῦς,   τὸ   κληθὲν   ὑπὸ   τοῦ   ἀγγέλου   πρὸ   τοῦ   συλλημφθῆναι   αὐτὸν   ἐν   τῇ   κοιλίᾳ.  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ὅτε   ἐπλήσθησαν   ἡμέραι   ὀκτὼ   τοῦ   περιτεμεῖν   αὐτὸν   τὸ   παιδίον,   καὶ   ἐκλήθη   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   Ἰησοῦς,   τὸ   κληθὲν   ὑπὸ   τοῦ   ἀγγέλου   πρὸ   τοῦ   συλλημφθῆναι   αὐτὸν   ἐν   τῇ   κοιλίᾳ.  

Grundtextkommentarer

NA har 26 ord, TR har 27 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Konj. Konjunktion
CONJ
G4130 ἐπλήσθησαν (pletho)
fylla were fulfilled
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-API-3P
G2250 ἡμέραι (hemera)
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF
G3638 ὀκτὼ (okto)
åtta, arton eight
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
Nummer Nummer
A-NPF-NUI
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G4059 περιτεμεῖν (peritemno)
omskära to circumcise
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G2564 ἐκλήθη (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... was called
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G3686 ὄνομα (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2424 Ἰησοῦς, (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G2564 κληθὲν (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... He had been called
VERB Verb
aorist pass. part. aorist passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-APP-NSN
G5259 ὑπὸ (hupo)
av by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0032 ἀγγέλου (aggelos)
budbärare, ängel angel
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4253 πρὸ (pro)
före before
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G4815 συλλημφθῆναι (sullambano)
ta, hjälpas åt tillsammans, tillfån ... conceiving
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2836 κοιλίᾳ. (koilia)
moderliv, mage, buk, födsel womb.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)