Lukasevangeliet 12:42

Herren sa: "Vem är den trogne och vise förvaltaren (som fått ansvar att övervaka och leda ett visst område) som av sin herre blivit satt över tjänstefolket och som ska ge dem mat (vars och ens dagliga matranson) i rätt tid?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   εἶπεν   ὁ   κύριος·   τίς   ἄρα   ἐστὶν   ὁ   πιστὸς   οἰκονόμος   ὁ   φρόνιμος   ὃν   καταστήσει   ὁ   κύριος   ἐπὶ   τῆς   θεραπείας   αὐτοῦ   τοῦ   διδόναι   ἐν   καιρῷ   τὸ   σιτομέτριον;  

Textus Receptus (TR)

καὶ   εἶπεν   ὁ   κύριος·   τίς   ἄρα   ἐστὶν   ὁ   πιστὸς   οἰκονόμος   ὁ   φρόνιμος   ὃν   καταστήσει   ὁ   κύριος   ἐπὶ   τῆς   θεραπείας   αὐτοῦ   τοῦ   διδόναι   ἐν   καιρῷ   τὸ   σιτομέτριον;  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 26 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2962 κύριος· (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem Who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G0686 ἄρα (ara)
alltså, då, så then
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἐστὶν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4103 πιστὸς (pistos)
trofast, trogen, pålitlig faithful
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3623 οἰκονόμος (oikonomos)
förvaltare, kassör manager
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5429 φρόνιμος (phronimos)
förståndig wise,
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G2525 καταστήσει (kathistemi)
satt, sätta över, insätta som ledar ... will set
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till over
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2322 θεραπείας (therapeia)
helande, hushåll, husfolk care [of servants]
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G1325 διδόναι (didomi)
ge to give [them]
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2540 καιρῷ (kairos)
tid, rätt tid, tillfälle season
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4620 σιτομέτριον; (sitometron)
portion (av mat) measure of food?
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)