Lukasevangeliet 12:36

Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från bröllopsfesten [som kunde pågå upp till sju dagar], så att de genast kan öppna när han kommer och bultar [på porten].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ὑμεῖς   ὅμοιοι   ἀνθρώποις   προσδεχομένοις   τὸν   κύριον   ἑαυτῶν   πότε   ἀναλύσῃ   ἐκ   τῶν   γάμων,   ἵνα   ἐλθόντος   καὶ   κρούσαντος   εὐθέως   ἀνοίξωσιν   αὐτῷ.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ὑμεῖς   ὅμοιοι   ἀνθρώποις   προσδεχομένοις   τὸν   κύριον   ἑαυτῶν   πότε   ἀναλύσῃ   ἐκ   τῶν   γάμων,   ἵνα   ἐλθόντος   καὶ   κρούσαντος   εὐθέως   ἀνοίξωσιν   αὐτῷ.  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3664 ὅμοιοι (homoios)
lik like
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G0444 ἀνθρώποις (anthropos)
människa to men
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G4327 προσδεχομένοις (prosdechomai)
vänta waiting for
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
V-PNP-DPM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2962 κύριον (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1438 ἑαυτῶν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... of themselves,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. pl. tredje person gen. pluralis maskulinum
F-3GPM
G4219 πότε (pote)
när, hur länge whenever
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G0360 ἀναλύσῃ (analuo)
återvända, bryta upp, gå bort, "att ... he may return
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G1062 γάμων, (gamos)
äktenskap, bröllop wedding feasts,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἐλθόντος (erchomai)
anlända, komma, gå having come
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-2AAP-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2925 κρούσαντος (krouo)
knacka having knocked,
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-AAP-GSM
G2112 εὐθέως (eutheos)
genast, strax immediately
Adverb Adverb
ADV
G0455 ἀνοίξωσιν (anoigo)
öppna they may open
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G0846 αὐτῷ. (autos)
honom, dem, henne, den, det to him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)