Lukasevangeliet 1:5

Under kung Herodes regeringstid i Judéen fanns det i Avias prästavdelning en präst vid namn Sakarias. Hans hustru var av Arons ätt och hette Elisabet.
[Kung David delade in prästerna i 24 avdelningar, där Avias släkt var en av dem, se 1 Krön 24:10; Neh 12:17. På Jesu tid fanns det närmare 20 000 präster som tjänstgjorde i templet. Varje avdelning utförde tempelsysslorna under en veckas tid, fem gånger under året. Tre av dessa tillfällen var under de stora högtiderna då alla präster tjänstgjorde tillsammans.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐγένετο   ἐν   ταῖς   ἡμέραις   Ἡρῴδου   βασιλέως   τῆς   Ἰουδαίας   ἱερεύς   τις   ὀνόματι   Ζαχαρίας   ἐξ   ἐφημερίας   Ἀβιά,   καὶ   γυνὴ   αὐτῷ   ἐκ   τῶν   θυγατέρων   Ἀαρὼν   καὶ   τὸ   ὄνομα   αὐτῆς   Ἐλισάβετ.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἐγένετο   ἐν   ταῖς   ἡμέραις   Ἡρῴδου   τοῦ   βασιλέως   τῆς   Ἰουδαίας   ἱερεύς   τις   ὀνόματι   Ζαχαρίας   ἐξ   ἐφημερίας   Ἀβιά,   καὶ   ἡ   γυνὴ   αὐτῷ   ἐκ   τῶν   θυγατέρων   Ἀαρὼν   καὶ   τὸ   ὄνομα   αὐτῆς   Ἐλισάβετ.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 27 ord, TR har 28 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 Ἐγένετο (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma There was
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G2250 ἡμέραις (hemera)
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G2264 Ἡρῴδου (Herodes)
Herodes of Herod
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G0935 βασιλέως (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung king
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2449 Ἰουδαίας (Ioudaia)
Judéen of Judea
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G2409 ἱερεύς (hiereus)
präst a priest
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G5100 τις (tis)
något, någon, några certain,
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn named
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2197 Ζαχαρίας (Zacharias)
Sakarias Zechariah,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of [the]
Preposition Preposition
PREP
G2183 ἐφημερίας (ephemeria)
prästavdelning division
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0007 Ἀβιά, (Abia)
Abia of Abijah,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1135 γυνὴ (gune)
kvinna, hustru wife
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis femininum
T-GPF
G2364 θυγατέρων (thugater)
dotter daughters
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G0002 Ἀαρὼν (Aaron)
av Aron of Aaron,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G3686 ὄνομα (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0846 αὐτῆς (autos)
honom, dem, henne, den, det of her
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF
G1665 Ἐλισάβετ.¶ (Elisabet)
Elisabeth Elizabeth.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
Person (person)
N-NSF-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)