Markusevangeliet 4:41

Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: "Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐφοβήθησαν   φόβον   μέγαν   καὶ   ἔλεγον   πρὸς   ἀλλήλους·   τίς   ἄρα   οὗτός   ἐστιν   ὅτι   καὶ   ὁ   ἄνεμος   καὶ   ἡ   θάλασσα   ὑπακούει   αὐτῷ;¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐφοβήθησαν   φόβον   μέγαν   καὶ   ἔλεγον   πρὸς   ἀλλήλους·   τίς   ἄρα   οὗτός   ἐστιν   ὅτι   καὶ   ὁ   ἄνεμος   καὶ   ἡ   θάλασσα   ὑπακούει   αὐτῷ;¶  

Grundtextkommentarer

TR har 20 ord, NA har 21 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G5399 ἐφοβήθησαν (phobeo)
frukta they feared
VERB Verb
aorist passiv dep. ind. aorist passiv deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AOI-3P
G5401 φόβον (phobos)
rädsla [with] fear
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3173 μέγαν (megas)
stor, mäktig, viktig great,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 ἔλεγον (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... were saying
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0240 ἀλλήλους· (allelon)
varandra each other,
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
C-APM
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem Who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G0686 ἄρα (ara)
alltså, då, så then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3778 οὗτός (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... even
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0417 ἄνεμος (anemos)
vind, vindkast wind
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G2281 θάλασσα (thalassa)
hav, sjö sea
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G5219 ὑπακούει (hupakouo)
lyda it obeys
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ;¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)