Markusevangeliet 15:12

Pilatus talade till dem på nytt: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   δὲ   Πιλᾶτος   πάλιν   ἀποκριθεὶς   ἔλεγεν   αὐτοῖς·   τί   οὖν   θέλετε   ποιήσω   ὃν   λέγετε   τὸν   βασιλέα   τῶν   Ἰουδαίων;  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   δὲ   Πιλᾶτος   πάλιν   ἀποκριθεὶς   ἔλεγεν   αὐτοῖς·   τί   οὖν   θέλετε   ποιήσω   ὃν   λέγετε   τὸν   βασιλέα   τῶν   Ἰουδαίων;  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 17 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4091 Πιλᾶτος (Pilatos)
Pilatus Pilate
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G0611 ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara answering,
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G3004 ἔλεγεν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... was saying
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G2309 θέλετε (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska do you wish [that]
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G4160 ποιήσω (poieo)
göra I may do
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-AAS-1S
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem to Him
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G3004 λέγετε (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... you call
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0935 βασιλέα (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung King
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2453 Ἰουδαίων; (Ioudaios)
judisk, jude Jews?
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Person (person)
A-GPM-PG

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)