Matteusevangeliet 24:9

[Förföljelse av kristna:]
Då ska man utlämna (förråda) er åt lidande (förföljelse; till att bli misshandlade) och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Τότε   παραδώσουσιν   ὑμᾶς   εἰς   θλῖψιν   καὶ   ἀποκτενοῦσιν   ὑμᾶς·   καὶ   ἔσεσθε   μισούμενοι   ὑπὸ   πάντων   τῶν   ἐθνῶν   διὰ   τὸ   ὄνομά   μου.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε (tote)
då, vid den tiden Then
Adverb Adverb
ADV
G3860 παραδώσουσιν (paradidomi)
överlämna will they deliver
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G2347 θλῖψιν (thlipsis)
lidande, ångest, förföljelse tribulation,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0615 ἀποκτενοῦσιν (apokteino)
döda, slakta will kill
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G4771 ὑμᾶς· (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἔσεσθε (eimi)
är you will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-FDI-2P
G3404 μισούμενοι (miseo)
hata hated
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PPP-NPM
G5259 ὑπὸ (hupo)
av by
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντων (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G1484 ἐθνῶν (ethnos)
hedning, folk nations
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför on account of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3686 ὄνομά (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1473 μου. (ego)
av mig of Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)