Matteusevangeliet 22:44


'Herren [Jahve – Gud Fadern] sa till min herre [Guds Son, Messias]:
Sätt dig på min högra sida,
tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.'
[Citat från Ps 110:1 som är en kröningspsalm, komponerad för att användas då en ny kung bestiger tronen. Den är messiansk och beskriver hur Gud Fadern kröner Jesus. Hebreiskan använder två olika ord för Herre, först "Jahve" och sedan "Adonaj".]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἶπεν   κύριος   τῷ   κυρίῳ   μου·   κάθου   ἐκ   δεξιῶν   μου   ἕως   ἂν   θῶ   τοὺς   ἐχθρούς   σου   ὑποκάτω   τῶν   ποδῶν   σου;  

Textus Receptus (TR)

εἶπεν   ὁ   κύριος   τῷ   κυρίῳ   μου·   κάθου   ἐκ   δεξιῶν   μου   ἕως   ἂν   θῶ   τοὺς   ἐχθρούς   σου   ὑποκάτω   τῶν   ποδῶν   σου;  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 19 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud Said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1473 μου· (ego)
av mig of me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G2521 κάθου (kathemai)
sitta, sitta ner, sitta vid do sit
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. imp. presens medium eller passiv-deponent imp.
sing. andra person singularis
V-PNM-2S
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på on
Preposition Preposition
PREP
G1188 δεξιῶν (dexios)
höger hand, höger, höger sida [the] right hand
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G1473 μου (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konj. Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... when
Partikel Partikel
PRT
G5087 θῶ (tithemi)
sätta, lägga I may place
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-2AAS-1S
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G2190 ἐχθρούς (echthros)
fientlig enemies
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G4771 σου (su)
du, ni, er of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G5270 ὑποκάτω (hupokato)
under [as] a footstool
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det for the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G4228 ποδῶν (pous)
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G4771 σου; (su)
du, ni, er of You.”’
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)