Matteusevangeliet 2:6


'Du Betlehem, i Juda land,
du är på inget sätt den minsta bland härskare i Juda,
för från dig ska det komma en härskare (ledare)
som ska vara en herde för mitt folk Israel.' "

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   σὺ   βηθλέεμ   γῆ   Ἰούδα,   οὐδαμῶς   ἐλαχίστη   εἶ   ἐν   τοῖς   ἡγεμόσιν   Ἰούδα·   ἐκ   σοῦ   γὰρ   ἐξελεύσεται   ἡγούμενος   ὅστις   ποιμανεῖ   τὸν   λαόν   μου   τὸν   Ἰσραήλ.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 24 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 σὺ (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. andra person nominativ singularis
P-2NS
G0965 βηθλέεμ (Bethleem)
Betlehem Bethlehem,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis femininum
Plats (plats)
N-VSF-L
G1093 γῆ (ge)
jorden, land, marken, trakten land
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis femininum
N-VSF
G2448 Ἰούδα, (Iouda)
Juda of Judah,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Plats (plats)
N-GSM-L
G3760 οὐδαμῶς (oudamos)
på inget sätt by no means
Adverb Adverb
Nominativ nominativ
ADV-N
G1646 ἐλαχίστη (elachistos)
minst, liten betydelse, småsaker least
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G1510 εἶ (eimi)
är are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G2232 ἡγεμόσιν (hegemon)
landshövding rulers
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G2448 Ἰούδα· (Iouda)
Juda of Judah,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Plats (plats)
N-GSM-L
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1831 ἐξελεύσεται (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida ... will go forth
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G2233 ἡγούμενος (hegeomai)
anse, se det som, aktning, ledare [One] leading,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PNP-NSM
G3748 ὅστις (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G4165 ποιμανεῖ (poimaino)
vara herde will shepherd
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2992 λαόν (laos)
folk people
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1473 μου (ego)
av mig of Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2474 Ἰσραήλ.¶ (Israel)
israel Israel.’
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Plats (plats)
N-ASM-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)