Matteusevangeliet 18:15

[Jesus fortsätter att undervisa lärjungarna. Jesus sa i vers 7 att det inte går att undvika att snaror, förförelser, frestelser kommer. Det är alltså bara en tidsfråga tills någon säger eller gör något som sårar en annan troende, även i en kristen miljö. Anledningen till att Jesus just nu undervisar om förlåtelse och hur relationer kan helas och upprättas, är att några av lärjungarna hade pratat illa om Petrus, och hans ledarroll, bakom hans rygg, se vers 1. Det är uppenbart att det är Petrus som känt sig sårad eftersom han frågar hur många gånger han ska förlåta, se vers 21.]
"Om din broder (ett syskon, en annan troende) skulle synda (fela, begå ett misstag) mot dig [följ då de här stegen]:

Gå enskilt och tillrättavisa honom [visa på hans fel med övertygande hållbara bevis]. Om han väljer att lyssna på (hörsamma) dig har du vunnit [tillbaka] en broder.
[Det är viktigt att den som blivit sårad faktiskt klarlägger exakt vad som gjort honom illa, många gånger vet kanske inte den skyldige om att hans sätt sårar andra personer.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐὰν   δὲ   ἁμαρτήσῃ   εἰς   σὲ   ὁ   ἀδελφός   σου,   ὕπαγε   ἔλεγξον   αὐτὸν   μεταξὺ   σοῦ   καὶ   αὐτοῦ   μόνου.   ἐάν   σου   ἀκούσῃ,   ἐκέρδησας   τὸν   ἀδελφόν   σου.  

Textus Receptus (TR)

Ἐὰν   δὲ   ἁμαρτήσῃ   εἰς   σὲ   ὁ   ἀδελφός   σου,   ὕπαγε   καὶ   ἔλεγξον   αὐτὸν   μεταξὺ   σοῦ   καὶ   αὐτοῦ   μόνου.   ἐάν   σου   ἀκούσῃ,   ἐκέρδησας   τὸν   ἀδελφόν   σου.  

Grundtextkommentarer

NA har 23 ord, TR har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 Ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G0264 ἁμαρτήσῃ (hamartano)
synda shall sin
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot against
Preposition Preposition
PREP
G4771 σὲ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0080 ἀδελφός (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 σου, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G5217 ὕπαγε (hupago)
do go
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G1651 ἔλεγξον (elegcho)
avslöja, tillrättavisa, överbevisa ... do reprove
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3342 μεταξὺ (metaxu)
befinna sig emellan between
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3441 μόνου. (monos)
endast, ensam, bara alone.
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G1437 ἐάν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G4771 σου (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G0191 ἀκούσῃ, (akouo)
höra, lyssna he shall hear,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G2770 ἐκέρδησας (kerdaino)
vinna you have gained
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-AAI-2S
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0080 ἀδελφόν (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4771 σου. (su)
du, ni, er of you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)