Matteusevangeliet 13:54

När han kom till sin egen hemstad [Nasaret, knappt tre mil från Kapernaum] undervisade han i deras synagoga. De slogs av häpnad och sa: "Varifrån har han fått denna vishet och mirakulösa kraft?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἐλθὼν   εἰς   τὴν   πατρίδα   αὐτοῦ   ἐδίδασκεν   αὐτοὺς   ἐν   τῇ   συναγωγῇ   αὐτῶν   ὥστε   ἐκπλήσσεσθαι   αὐτοὺς   καὶ   λέγειν·   πόθεν   τούτῳ   ἡ   σοφία   αὕτη   καὶ   αἱ   δυνάμεις;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἐλθὼν (erchomai)
anlända, komma, gå having come
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3968 πατρίδα (patris)
hemland, hemstad region
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det His [own],
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1321 ἐδίδασκεν (didasko)
undervisa, lära He was teaching
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-IAI-3S
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4864 συναγωγῇ (sunagoge)
synagoga, församling synagogue
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det of them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G5620 ὥστε (hoste)
så att, så att både, därför, alltså ... so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1605 ἐκπλήσσεσθαι (ekplesso)
överväldiga, förvåna to be astonished
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
V-PPN
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det they
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
P-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγειν· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... to say
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G4159 πόθεν (pothen)
varifrån From where [came]
Adverb Adverb
Frågande Frågande
ADV-I
G3778 τούτῳ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... to this [man]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
D-DSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G4678 σοφία (sophia)
vishet wisdom
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3778 αὕτη (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis femininum
D-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 αἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis femininum
T-NPF
G1411 δυνάμεις; (dunamis)
makt, kraft, styrka, mirakel, kraft ... miraculous powers?
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)