Matteusevangeliet 13:25

Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde falskt vete [rajgräs, ett ogräs med giftig frukt som är snarlikt vete] på åkern mitt bland vetet och gick sedan sin väg.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐν   δὲ   τῷ   καθεύδειν   τοὺς   ἀνθρώπους   ἦλθεν   αὐτοῦ   ὁ   ἐχθρὸς   καὶ   ἐπέσπειρεν   ζιζάνια   ἀνὰ   μέσον   τοῦ   σίτου   καὶ   ἀπῆλθεν.  

Textus Receptus (TR)

ἐν   δὲ   τῷ   καθεύδειν   τοὺς   ἀνθρώπους   ἦλθεν   αὐτοῦ   ὁ   ἐχθρὸς   καὶ   ἐπέσπειρεν   ζιζάνια   ἀνὰ   μέσον   τοῦ   σίτου   καὶ   ἀπῆλθεν.  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... In
Preposition Preposition
PREP
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the [time]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G2518 καθεύδειν (katheudo)
sova to sleep
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G0444 ἀνθρώπους (anthropos)
människa men,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2064 ἦλθεν (erchomai)
anlända, komma, gå came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det his
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2190 ἐχθρὸς (echthros)
fientlig enemy
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G6037 ἐπέσπειρεν
over-sowed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G2215 ζιζάνια (zizanion)
ogräs weeds
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G0303 ἀνὰ (ana)
bland, upp, igen, tillbaka in [the]
Preposition Preposition
PREP
G3319 μέσον (mesos)
mitten, mitt ibland, mitt itu midst
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4621 σίτου (sitos)
vete wheat,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0565 ἀπῆλθεν. (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, went away.
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)