Matteusevangeliet 12:45

går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så ska det också gå för detta onda släkte."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

τότε   πορεύεται   καὶ   παραλαμβάνει   μεθ᾽   ἑαυτοῦ   ἑπτὰ   ἕτερα   πνεύματα   πονηρότερα   ἑαυτοῦ,   καὶ   εἰσελθόντα   κατοικεῖ   ἐκεῖ·   καὶ   γίνεται   τὰ   ἔσχατα   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐκείνου   χείρονα   τῶν   πρώτων.   οὕτως   ἔσται   καὶ   τῇ   γενεᾷ   ταύτῃ   τῇ   πονηρᾷ.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 33 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε (tote)
då, vid den tiden Then
Adverb Adverb
ADV
G4198 πορεύεται (poreuomai)
gå, bege sig it goes
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3880 παραλαμβάνει (paralambano)
ta med, tas med, ta till sig, ta ti ... takes
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3326 μεθ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῦ (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... itself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. sing. neut. tredje person gen. singularis neutrum
F-3GSN
G2033 ἑπτὰ (hepta)
sju, sjunde seven
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Nummer Nummer
A-APN-NUI
G2087 ἕτερα (heteros)
annan, den andre, annan sak, vissa other
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G4151 πνεύματα (pneuma)
Ande spirits
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G4190 πονηρότερα (poneros)
ondskefull more evil
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Jämförande jämförande
A-APN-C
G1438 ἑαυτοῦ, (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... than itself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. sing. neut. tredje person gen. singularis neutrum
F-3GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1525 εἰσελθόντα (eiserchomai)
komma having entered in
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. neutrum nominativ pluralis neutrum
V-2AAP-NPN
G2730 κατοικεῖ (katoikeo)
bo, bosätta, bor they dwell
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1563 ἐκεῖ· (ekei)
där, dit there;
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1096 γίνεται (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma becomes
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G2078 ἔσχατα (eschatos)
sista, nedersta, yttersta, det sist ... last
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου (anthropos)
människa man
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1565 ἐκείνου (ekeinos)
den of that
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
D-GSM
G5501 χείρονα (cheiron)
värre worse
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
Jämförande jämförande
A-NPN-C
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det than the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G4413 πρώτων. (protos)
först, främst first.
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... So
Adverb Adverb
ADV
G1510 ἔσται (eimi)
är it will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1074 γενεᾷ (genea)
släktled, släkte to generation
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3778 ταύτῃ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
D-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4190 πονηρᾷ.¶ (poneros)
ondskefull evil.
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)