Hesekiel 2:8

Men du, människobarn, hör nu på vad jag säger till dig. Var inte upprorisk som detta upproriska folk. Öppna din mun och ät det jag ger dig." [Lyssna nu och ta emot mitt budskap, och utför sedan det.]

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וְאַתָּה   בֶן   אָדָם   שְׁמַע   אֵת   אֲשֶׁר   אֲנִי   מְדַבֵּר   אֵלֶיךָ   אַל   תְּהִי   מֶרִי   כְּבֵית   הַמֶּרִי   פְּצֵה   פִיךָ   וֶאֱכֹל   אֵת   אֲשֶׁר   אֲנִי   נֹתֵן   אֵלֶיךָ  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου ἄκουε τοῦ λαλοῦντος πρὸς σέ μὴ γίνου παραπικραίνων καθὼς ὁ οἶκος ὁ παραπικραίνων χάνε τὸ στόμα σου καὶ φάγε ἃ ἐγὼ δίδωμί σοι

Grundtextkommentarer

MA har 22 ord, LXX har 27 (+5).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9002
H0859a
וְ (v)
אַתָּ֣ה (attah)
och, men
du
and
you(m.s.)
Konj. Konjuktion

Pron. Pronomen
person 2p sing. person andra person maskulinum singularis

C
Pp2ms
H1121a
H9014
בֶן (ben)
־
son
-
son
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc

H0120
אָדָ֗ם (adam)
människa, mänskligheten man
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H8085
שְׁמַע֙ (shama)
höra, lyssna, lyda to hear
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

Vqv2ms
H0853
אֵ֤ת (et)
- obj.
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To
H0834a
H9014
אֲשֶׁר (asher)
־
som, vilket, vilken
-
which
link
Konj. Konjuktion

C

H0589
אֲנִי֙ (ani)
jag I
Pron. Pronomen
person 1p ♂/♀ sing. person första person maskulinum och femininum singularis

Pp1bs
H1696
מְדַבֵּ֣ר (davar)
tala to speak
Verb Verb
piel particip aktiv sing. piel particip aktiv maskulinum singularis

Vprmsa
H0413
H9031
אֵלֶ֔י (el)
ךָ (cha)
till, mot, åt
dig
to(wards)
you
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

R
Sp2ms
H0408
H9014
אַל (al)
־
inte, inte just nu
-
not
link
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

Tn

H1961
H9014
תְּהִי (hajah)
־
vara, bli, komma till stånd
-
to be
link
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

Vqi2ms

H4805
מֶ֖רִי (meri)
upproriskhet rebellion
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H9004
H1004b
כְּ (k)
בֵ֣ית (bajit)
som
hus
like
house
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

R
Ncbsc
H9009
H4805
הַ (ha)
מֶּ֑רִי (meri)
[best. form]
upproriskhet
the
rebellion
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa
H6475
פְּצֵ֣ה (patsah)
öppna to open
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

Vqv2ms
H6310
H9021
פִ֔י (peh)
ךָ
mun
din, ditt
lip
your
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

Ncbsc
Sp2ms
H9002
H0398
וֶ (v)
אֱכֹ֕ל (achal)
och, men
äta
and
to eat
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

C
Vqv2ms
H0853
אֵ֥ת (et)
- obj.
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To
H0834a
H9014
אֲשֶׁר (asher)
־
som, vilket, vilken
-
which
link
Konj. Konjuktion

C

H0589
אֲנִ֖י (ani)
jag I
Pron. Pronomen
person 1p ♂/♀ sing. person första person maskulinum och femininum singularis

Pp1bs
H5414
נֹתֵ֥ן (natan)
ge to give
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis

Vqrmsa
H0413
H9031
H9016
אֵלֶֽי (el)
ךָ (cha)
׃
till, mot, åt
dig
[Vers slut]
to(wards)
you
verseEnd
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

R
Sp2ms

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)