Psaltaren 5:4

Herre (Jahve),
på morgonen hör du min röst,
på morgonen riktar jag mig till dig (förbereder och framlägger mina planer),
och väntar (håller utkik, är som en vaktpost som aktivt spejar) [på bönesvaret]!
[Den sista delen av meningen är svår att översätta. Verbet förbereder (hebr. arak) står utan objekt. Ordet används för hur prästerna tände offeraltaret och förberedde offret, se 3 Mos 1:7; 2 Mos 40:23. Det används också om att duka ett bord, se Ps 23:5, eller strukturera och ordna i rader, se Dom 20:20. Betydelsen här är troligtvis att på morgonen då den kommande dagen struktureras med allt som ska göras, ber David om Guds hjälp, men eftersom ordet så ofta används inom tempelgudstjänsten finns även aspekten av att morgonbönen är en gudstjänst och offer som förbereds. I vers 9 beskrivs innehållet i dessa böner.]

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

יְהוָה   בֹּקֶר   תִּשְׁמַע   קוֹלִי   בֹּקֶר   אֶעֱרָךְ   לְךָ   וַאֲצַפֶּה  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

τὸ πρωὶ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου τὸ πρωὶ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψομαι

Grundtextkommentarer

MA har 8 ord, LXX har 12 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H3068
יְֽהוָ֗ה (jahveh, jehovah)
JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H1242
בֹּ֭קֶר (boqer)
morgon morning
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H8085
תִּשְׁמַ֣ע (shama)
höra, lyssna, lyda to hear
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis

Vqi2ms
H6963a
H9020
קוֹלִ֑ (qol)
י
röst
min
voice
my
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Ncbsc
Sp1bs
H1242
בֹּ֥קֶר (boqer)
morgon morning
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H6186a
H9014
אֶֽעֱרָךְ (arach)
־
ställa upp, lägga i ordning, göra i...
-
to arrange
link
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis

Vqi1cs

H9005
H9031
לְ֝ (l)
ךָ֗ (cha)
till, för, av
dig
to
you
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

R
Sp2ms
H9002
H6822
H9016
וַ (v)
אֲצַפֶּֽה (tsafah)
׃
och, men
vakta
[Vers slut]
and
to watch
verseEnd
Konj. Konjuktion

Verb Verb
piel 1p sing. piel första person singularis

C
Vpu1cs

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)