Psaltaren 19:15

Låt min muns ord (tal – plural)
och mitt hjärtas tankar (begrundan, eftertanke; lågmälda grubblande – singular) [det jag ofta reflekterar över]
behaga (glädja; finna nåd inför) dig [som ett välbehagligt offer, se 3 Mos 1:3],
Herre (Jahve), min Klippa (styrka)
och min Återlösare (Förlossare) [den som alltid finns där, redo att betala priset för att rädda och befria mig].
[Den avslutande bönen i denna vers berör både vårt yttre och vårt inre liv – orden som vi talar till andra människor och orden som formas inom oss, se även hur ord förmedlas och beskrivs i vers 3 och 11. Davids avslutande ord "min Klippa och min Återlösare" knyter ihop psalmens tre delar. Klippa är något konkret som associerar till skapelsen och återlösare är ett abstrakt ord som sammanfattar huvudbudskapet i Skriften: att Gud vill återupprätta relationen med människan genom sin Son.]

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

יִהְיוּ   לְרָצוֹן   אִמְרֵי   פִי   וְהֶגְיוֹן   לִבִּי   לְפָנֶיךָ   יְהוָה   צוּרִי   וְגֹאֲלִי  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

När han sa: De spräckliga ska vara din lön, då fick hela hjorden spräcklig avkomma. Och när han sa: De strimmiga ska vara din lön, då fick hela hjorden strimmig avkomma.

Grundtextkommentarer

MA har 10 ord, LXX har 31 (+21).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H1961
יִֽהְי֥וּ (hajah)
vara, bli, komma till stånd to be
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis

Vqi3mp
H9005
H7522
H9015
לְ (l)
רָצ֨וֹן (ratson)
׀
till, för, av
nåd, ynnest, välvillighet, att finn...
[Vers slut]
to
acceptance
separate
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

R
Ncbsa

H0561
H9014
אִמְרֵי (emer)
־
ord, tal, mening, ett uttalande
-
word
link
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Ncmpc

H6310
H9020
פִ֡ (peh)
י
mun
min
lip
my
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Ncbsc
Sp1bs
H9002
H1902
וְ (v)
הֶגְי֣וֹן (higajon)
och, men
Higajon, affettuoso, tanke, grubbla...
and
meditation
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

C
Ncbsc
H3820a
H9020
לִבִּ֣ (lev)
י
hjärta
min
heart
my
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Ncbsc
Sp1bs
H9005
H6440
H9021
לְ (l)
פָנֶ֑י (paneh)
ךָ
till, för, av
ansikte
din, ditt
to
face
your
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis

R
Ncmpc
Sp2ms
H3068
יְ֝הוָ֗ה (jahveh, jehovah)
JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H6697
H9020
צוּרִ֥ (tsor)
י
klippa, flat klipphäll, massivt ber...
min
rock
my
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

Ncbsc
Sp1bs
H9002
H1350a
H9020
H9016
וְ (v)
גֹאֲלִֽ (gaal)
י
׃
och, men
återlösare
min
[Vers slut]
and
to redeem
my
verseEnd
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

C
Vqrmsc
Sp1bs

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)