Andra Kungaboken 13:23

Men Herren (Jahve) gav nåd (oförtjänt nåd – hebr. chanan) mot dem och var barmhärtig och vände sitt ansikte mot dem, på grund av sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och ville inte utrota dem, inte heller hade han kastat bort dem från sitt ansikte ända till nu.

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיָּחָן   יְהוָה   אֹתָם   וַיְרַחֲמֵם   וַיִּפֶן   אֲלֵיהֶם   לְמַעַן   בְּרִיתוֹ   אֶת   אַבְרָהָם   יִצְחָק   וְיַעֲקֹב   וְלֹא   אָבָה   הַשְׁחִיתָם   וְלֹא   הִשְׁלִיכָם   מֵעַל   פָּנָיו   עַד   עָתָּה  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ἠλέησεν κύριος αὐτοὺς καὶ οἰκτίρησεν αὐτοὺς καὶ ἐπέβλεψεν πρὸς αὐτοὺς διὰ τὴν διαθήκην αὐτοῦ τὴν μετὰ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος διαφθεῖραι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ

Grundtextkommentarer

MA har 21 ord, LXX har 36 (+15).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H2603a
וַ (v)
יָּחָן֩ (chanan)
och, men, tillsammans med
visa nåd, visa oförtjänt kärlek, vi ...
seq
be gracious
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vqw3ms
H3068
יְהוָ֨ה (jahveh)
JHVH, Jahve, Herren YHWH
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats

Npt
H0854
H9038
אֹתָ֤ (et)
ם (hem)
med, från
dem
with
them
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 3p pl. pronomen tredje person maskulinum pluralis

R
Sp3mp
H9001
H7355
H9038
וַֽ (v)
יְרַחֲמֵ (racham)
ם֙ (hem)
och, men, tillsammans med
vara barmhärtig, visa barmhärtighet ...
dem
seq
to have compassion
them
Konj. Konjuktion

Verb Verb
piel vajjiqtol 3p sing. piel vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

Suffix Suffix
pron. 3p pl. pronomen tredje person maskulinum pluralis

c
Vpw3ms
Sp3mp
H9001
H6437
וַ (v)
יִּ֣פֶן (panah)
och, men, tillsammans med
vända
seq
to turn
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vqw3ms
H0413
H9038
אֲלֵי (el)
הֶ֔ם (hem)
till, mot, åt
dem
to(wards)
them
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 3p pl. pronomen tredje person maskulinum pluralis

R
Sp3mp
H4616
לְמַ֣עַן (maan)
därför att because
Konj. Konjuktion

Tc
H1285
H9023
בְּרִית֔ (brit)
וֹ (ho)
förbund
hans
covenant
his
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Ncbsc
Sp3ms
H0854
H9014
אֶת (et)
־
med, från
-
with
link
Prep. Preposition

R

H0085
אַבְרָהָ֖ם (Avraham)
Abraham Abraham
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H3327
יִצְחָ֣ק (Jitschaq)
Isak Isaac
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H9002
H3290
וְ (v)
יַֽעֲקֹ֑ב (Jaaqov)
och, men
Jakob
and
Jacob
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

C
Npm
H9002
H3808
וְ (v)
לֹ֤א (lo)
och, men
inte, aldrig någonsin
and
not
Konj. Konjuktion

Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

C
Tn
H0014
אָבָה֙ (avah)
vara villig, acceptera, ge efter be willing
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Vqp3ms
H7843
H9038
הַשְׁחִיתָ֔ (shachat)
ם (hem)
fördärva, förgöra, ödelägga
dem
to ruin
them
Verb Verb
hifil hifil

Suffix Suffix
pron. 3p pl. pronomen tredje person maskulinum pluralis

Vhcc
Sp3mp
H9002
H3808
H9014
וְ (v)
לֹֽא (lo)
־
och, men
inte, aldrig någonsin
-
and
not
link
Konj. Konjuktion

Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar)

C
Tn

H7993
H9038
הִשְׁלִיכָ֥ (shalach)
ם (hem)
kasta
dem
to throw
them
Verb Verb
hifil qatal 3p sing. hifil qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Suffix Suffix
pron. 3p pl. pronomen tredje person maskulinum pluralis

Vhp3ms
Sp3mp
H9006
H5921a
H9014
מֵֽ (m)
עַל (al)
־
från
på, över, ovanför
-
from
upon
link
Prep. Preposition

Prep. Preposition

R
R

H6440
H9023
פָּנָ֖י (paneh)
ו (ho)
ansikte
hans
face
his
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Ncmpc
Sp3ms
H5704
H9014
עַד (ad)
־
tills, fram tills, så länge som
-
till
link
Prep. Preposition

R

H6258
H9016
עָֽתָּה (atah)
׃
nu
[Vers slut]
now
verseEnd
Adv. Adverb

D

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)