Första Moseboken 9:3

Allt som lever och rör sig ska vara er föda, på samma sätt som jag gav er de gröna örterna (grönsakerna), ger jag er allting.
[Välsignelsen som Gud ger Noa speglar den välsignelse som Adam fick i 1 Mos 1:28. En skillnad är att nu finns synden i världen, och människan ska inte längre "råda" över djuren. I stället för ett frivilligt underordnande så finns nu en komponent av rädsla hos djuren. Även om att äta kött tidigare var tillåtet, t.ex. Abels blodsoffer var välbehagligt inför Gud och Noas rena djur under deras år i arken, så blir det nu en tydligt uttalad tillåtelse att använda djur till föda.]

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

כָּל   רֶמֶשׂ   אֲשֶׁר   הוּא   חַי   לָכֶם   יִהְיֶה   לְאָכְלָה   כְּיֶרֶק   עֵשֶׂב   נָתַתִּי   לָכֶם   אֶת   כֹּל  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ πᾶν ἑρπετόν ὅ ἐστιν ζῶν ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν ὡς λάχανα χόρτου δέδωκα ὑμῖν τὰ πάντα

Grundtextkommentarer

MA har 14 ord, LXX har 17 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H3605
H9014
כָּל (kol)
־
allt, hela
-
all
link
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc

H7431
רֶ֙מֶשׂ֙ (remes)
kräldjur, reptiler creeping
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H0834a
אֲשֶׁ֣ר (asher)
som, vilket, vilken which
Partikel - relativ Partikel relativ (introducerar en förklarande sats)

Tr
H1931
H9014
הוּא (ho)
־
han, hon, den, det
-
he
Pron. Pronomen
person 3p sing. person tredje person maskulinum singularis

Pp3ms

H2416a
חַ֔י (chaj)
levande, levande varelse, vilda dju... alive
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Aabsa
H9005
H9036
לָ (l)
כֶ֥ם (chem)
till, för, av
er
to
you
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 2p pl. pronomen andra person maskulinum pluralis

Rd
Sp2mp
H1961
יִהְיֶ֖ה (hajah)
vara, bli, komma till stånd to be
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis

Vqi3ms
H9005
H0402
לְ (l)
אָכְלָ֑ה (ochlah)
till, för, av
föda, mat
to
food
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
sing. femininum singularis

R
Ncfsa
H9004
H3418
כְּ (k)
יֶ֣רֶק (jereq)
som
grön
like
green
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

R
Ncbsa
H6212
עֵ֔שֶׂב (esev)
vegetation vegetation
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H5414
נָתַ֥תִּי (natan)
ge to give
Verb Verb
qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis

Vqp1cs
H9005
H9036
לָ (l)
כֶ֖ם (chem)
till, för, av
er
to
you
Prep. Preposition

Suffix Suffix
pron. 2p pl. pronomen andra person maskulinum pluralis

Rd
Sp2mp
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
Partikel Partikel (direkt objekt markör)

To

H3605
H9016
כֹּֽל (kol)
׃
allt, hela
[Vers slut]
all
verseEnd
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)