Första Moseboken 6:9

Detta är Noas fortsatta historia (hans genealogi/släkttavla – hebr. toledot).
[Nu följer ett nytt stycke, se 1 Mos 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2. Hela denna sektion är uppbyggd som en stor kiasm:
A Noas familj (6:10-16)
B En flod kommer (6:17)
C Förbund med Noa (6:18-19)
D Mat i arken (6:21)
E Befallning att gå in i arken (7:1-3)
F 7 dagars väntan (7:4-10)
G Alla går in i arken (7:11-15)
H Gud stänger dörren om Noa (6:16b)
I 40 dagars flod (7:17a)
J Bergstoppar täcks (7:19-20)
K 150 dagar (7:21-24)
L Gud kommer ihåg Noa (8:1)
K´ 150 dagar (8:3)
J´ Bergstoppar blir synliga (8:4-5)
I´ 40 dagar (8:6a)
H´ Noa öppnar ett fönster (8:6b)
G´ Korp och duva lämnar arken (8:7-9)
F´ 7 dagars väntan (8:10-13)
E´ Befallning att gå ut från arken (8:15-17)
D´ Mat utanför arken (9:1-4)
C´ Förbund med allt levande (9:8-10)
B´ Aldrig mer en flod (9:11-17)
A´ Noas familj (9:18-19)
Tolv är också förbundets tal. Denna kiasm i tolv steg spänner över de kapitel som ligger till grund för Guds förbund med Noa. Detta är det första av Bibelns förbund mellan Gud och människan, sedan kommer förbundet med Abraham som förnyas genom Mose vid Sinai. En del räknar också förbundet med David och slutligen har vi det Nya förbundet i Jesus.]
Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Noa vandrade [i ständig gemenskap] med Gud.
[Här är första gången ordet rättfärdig (hebr. tsadik) används. Ett närbesläktat ord från samma rot är tsedaka som ofta översätts med en frivillig gåva till fattiga och behövande. Bibeln nämner särskilt änkor, föräldralösa/faderlösa barn och främlingen inom dina portar. Att ge tsedaka är något som i princip alla religiösa judar gör i någon form. Rättfärdighet och att vara rättfärdig eller leva ett rättfärdigt liv hör alltså intimt ihop med att se till att de behövande i min närhet, genom mina frivilliga gåvor, har det de behöver.]

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

אֵלֶּה   תּוֹלְדֹת   נֹחַ   נֹחַ   אִישׁ   צַדִּיק   תָּמִים   הָיָה   בְּדֹרֹתָיו   אֶת   הָאֱלֹהִים   הִתְהַלֶּךְ   נֹחַ  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

αὗται δὲ αἱ γενέσεις Νωε Νωε ἄνθρωπος δίκαιος τέλειος ὢν ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ τῷ θεῷ εὐηρέστησεν Νωε

Grundtextkommentarer

MA har 13 ord, LXX har 18 (+5).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H0428
אֵ֚לֶּה (elleh)
detta, dessa these
Tm
H8435
תּוֹלְדֹ֣ת (toledot)
genealogi, släkttavla, generation, ... generation
Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv

Ncfpc
H5146
נֹ֔חַ (Noach)
Noa Noah
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H5146
נֹ֗חַ (Noach)
Noa Noah
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm
H0376
אִ֥ישׁ (ish)
man, hankön, hane man
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H6662
צַדִּ֛יק (tsadiq)
rättfärdig righteous
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Aabsa
H8549
תָּמִ֥ים (tamim)
fullkomlig, komplett, helhjärtat, o... unblemished
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Aabsa
H1961
הָיָ֖ה (hajah)
vara, bli, komma till stånd to be
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Vqp3ms
H9003
H1755
H9023
בְּ (b)
דֹֽרֹתָ֑י (dor)
ו (ho)
i, genom, via, med
generation, släkte, släkt
hans
in
generation
his
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

R
Ncfpc
Sp3ms
H0854
H9014
אֶת (et)
־
med, från
-
with
link
Prep. Preposition

R

H9009
H0430
הָֽ (ha)
אֱלֹהִ֖ים (elohim)
[best. form]
Gud, Elohim
the
God
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis

Td
Ncmpa
H1980
H9014
הִֽתְהַלֶּךְ (halach)
־
gå, vandra
-
to go
link
Verb Verb
qatal 3p sing. qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis

Vtp3ms

H5146
H9016
נֹֽחַ (Noach)
׃
Noa
[Vers slut]
Noah
verseEnd
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats

Npm

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)