Romarbrevet 15:18

Jag vågar inte tala om annat än det som den Smorde (Messias, Kristus) har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   τολμήσω   τι   λαλεῖν   ὧν   οὐ   κατειργάσατο   Χριστὸς   δι᾽   ἐμοῦ   εἰς   ὑπακοὴν   ἐθνῶν   λόγῳ   καὶ   ἔργῳ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G5111 τολμήσω våga, ha mod will I dare V-FAI-1S
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G2980 λαλεῖν tala, säga, predika, uttala to speak, V-PAN
G3739 ὧν vem of what R-GPN
G3756 οὐ inte except PRT-N
G2716 κατειργάσατο arbeta, göra, förmåga has accomplished V-ADI-3S
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina me, S-1SGSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto [the] PREP
G5218 ὑπακοὴν lydnad obedience N-ASF
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, of [the] Gentiles, N-GPN
G3056 λόγῳ ord, tal by word N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2041 ἔργῳ, gärning, handling by deed, N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.