8659 – תַּרְשִׁישׁ (tarshish)

Tarshish, Tarsis


Typ:
Personer: Tarshish, Tarshish, Tarshish
Hebreiska: תַּרְשִׁישׁ (tarshish)
Ursprung: probably the same as H8658 (תַּרְשִׁישׁ) (as the region of the stone, or the reverse)
Användning: 28 ggr i GT

Engelsk översättning

Tarshish
Tarshish, Tharshish

Engelsk beskrivning

Tarshish or Tharshish = "yellow jasper"
n pr m
1) son of Javan
2) a Benjamite, son of Bilhan
3) one of the wise men close to king Ahasuerus of Persia
n pr loc
4) a city of the Phoenicians in a distant part of the Mediterranean Sea to which the prophet Jonah was trying to flee
1a) site unknown but perhaps in Cyprus or Spain
5) a city somewhere near and accessible to the Red Sea to which ships constructed at Ezion-geber on the Elanitic Gulf on the Red Sea were to sail


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (28 st)


Javans söner var:
    Elisha och Tarshish [västra länder i Medelhavet som Spanien osv], Kittim [folkslagen på ön Cypern] och Dodanim [folkslag på ön Rhodos, se 1 Krön 1:7].
För kungen hade Tarshishskepp på havet med Chirams skepp. Vart tredje år kom Tarshishskeppen och hade med sig guld och silver, elfenben och apor och påfåglar.
De som stod honom närmast [av dessa visa män] var
    Karshena,
    Shetar,
    Admata,
    Tarshish,
    Meres,
    Marsena [och]
    Memochan,
sju av Persiens och Mediens furstar som hade tillträde till kungens ansikte (närhet) och stod högst i rang i kungariket. [Att sju eunucker och sju furstar nämns pekar symboliskt på att kungen vill påskina att hans rike är fullkomligt och perfekt. Talet sju står för bland annat fulländning. Eftersom det var ett mänskligt rike, som inte var underordnat Gud, var det bara mänskligt perfekt, men det fanns också en välsignelse från Gud här eftersom Esra och Nehemja fick kungens välsignelse att återuppbygga Jerusalems murar och dess tempel.]
[Ett skifte i psalmen markeras här genom att verbformen blir imperfekt, även en metafor med skepp introduceras. Psalmisten riktar sig också nu direkt till Gud i bön och tacksägelse:]
Med en östanvind,
    krossade du (förgör du fullständigt, gång på gång) skepp från Tarshish [väst] [Tarshish kan referera till Spanien eller en ö i Medelhavet, se Jona 1:3. I denna vers möts väderstrecken öst och väst. Stora lastskepp var också en symbol på mänsklig storhet och ekonomisk välgång, se Jes 2:16.]
Kungarna från Tarshish och avlägsna kuster [i väst]
    ska komma med gåvor.
Kungarna från Saba och Seba [i öst]
    ska bära fram gåvor.
över alla Tarshish skepp, ja över alla vackra utsmyckningar [skapade bara för lyx].
Budskap om (profetord, börda över) Tsor (Tyrus). Ve, ni Tarshish skepp, för det är ödelagt så att där inte finns några hus, ingen ingång (hamn), från landet Kittim är det uppenbart för dem.
Passera över Tarshish. Ve er invånare i kustlandet.
Översvämma ditt land som Nilen, Tarshish dotter! Där finns inte längre någon gördel.
Ve, ni Tarshish skepp, för ert fäste är ödelagt.
Sannerligen, öarna ska vänta på mig
    och Tarshish skepp kommer först
för att ta med dina söner från fjärran,
    deras silver och deras guld med dem,
för Herren (Jahve) din Guds (Elohims) namn
    och till Israels Helige,
    eftersom han har förhärligat dig.
Jag ska göra ett tecken bland dem och jag ska sända sådana som flyr bland dem till länderna, till Tarshish, Pol och Lod, som drar pilbågen, till Tuval och Javan, till de avlägsna öarna som inte har hört om min storhet, inte heller har sett min härlighet, och de ska förkunna min härlighet bland folkslagen.
Då ska Saba och Dedan [nuvarande Saudarabien; hebr. Shva och Dedan, se 1 Mos 10:7; 25:3] och Tarshishs köpmän [i väst, nära Gibraltar] och dess unga lejon [yngre ledare – en ung nation] fråga dig: 'Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?'
Jona reste sig för att fly till Tarshish, bort från Herrens (Jahves) ansikte (Guds närvaro).
Han gick ner till Jaffa,
han fann ett skepp som skulle till Tarshish, betalade för resan och steg ner [i båten] för att följa med till Tarshish, bort från Herrens (Jahves) ansikte (Guds närvaro). [Jaffa (hebr. Jafo, gr. Joppe) är en hamnstad strax söder om nuvarande Tel Aviv. I denna vers nämns den avlägsna västra staden Tarshish tre gånger. Versen är strukturerad som en kiasm i tre nivåer som förstärker hur Jona flyr bort från Guds närvaro och reser mot Tarshish, i motsatt riktning från Nineve. I kiasmens andra nivå används samma verb "ner" till Jaffa som "ner" i båten vilket också förstärker hur Jona går längre ner, bort från Guds vilja.]
Han bad till Herren och sade: "O Herre, var det inte det här jag trodde skulle hända när jag var i mitt land. Det var därför jag försökte fly till Tarshish! Jag visste att du är kärleksfull och barmhärtig, sen till vrede och rik på nåd (kärleksfull omsorg), beredd att ångra det onda du hotat med.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.