8384 – תְּאֵנָה (teenah)

fikon, fikonträd


Typ:
Substantiv Substantiv
 
fem. femininum
 
Hebreiska: תְּאֵנָה (teenah)
Uttal: te-e-na
Talvärde: 456 (400 + 1 + 50 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: or (in the singular, feminin) תְּאֵנָה perhaps of foreign derivation
Användning: 39 ggr i GT

Beskrivning

Ordet används både om fikon, fikonlöv och fikonträd. Arten är Ficus carica.

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet teenah till följande:

συκῆsukeG4808fikonträd
σῦκονsukonG4810fikon

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
sing. femininum singularis
-15
Subst. Substantiv
sing. gen. femininum singularis genitiv
-8
Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis
-14
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (39 st)


1 Moseboken (1)

Då öppnades båda deras ögon, och de förstod (insåg – hebr. jada) att de var nakna, och de band ihop (flätade, sydde) löv (grenar) från fikonträd som gördlar [för att täcka livet].
[Människans försök att i egen kraft täcka sin egen nakenhet räcker inte i längden, löven vissnar, så Gud ger dem kläder att bära, se vers 21.]

4 Moseboken (2)

Och de kom till Eshkols dal [någon av dalgångarna i närheten av Hebron] och där skar de av en gren med en klase vindruvor, och den bar de på en stång mellan två [så enorm var den]. De tog även med sig granatäpplen och fikon [från den platsen].
Och varför har du låtit oss komma ut ur Egypten för att föra oss till denna onda plats? Det är ingen plats för säd eller fikon eller vin eller granatäpplen, och inte finns det något vatten att dricka."

5 Moseboken (1)

Ett land av
vete
och korn
och druvor
och fikonträd
och granatäpplen,
ett land av olivträd
och honung.
[Dessa sju välsignade arterna kallas Shivat HaMinim. Uppräkningen med antalet sju visar på välsignelse och fullhet! I den forntida egyptiska "Sinuhes berättelse" från omkring 1800 f.Kr. beskrivs sex av dessa sju arter, granatäpple nämns inte.]

Domarboken (2)

Och träden sa till fikonträdet: 'Kom du och regera över oss.'
Men fikonträdet sa till dem: 'Skulle jag lämna (överge) min sötma och min goda frukt och gå och svaja över träden?'

1 Kungaboken (1)

Och Juda och Israel bodde i trygghet, varje man under sin vinstock och under sitt fikonträd, från Dan till Beer-Sheva, alla Salomos dagar.

2 Kungaboken (2)

Lyssna inte på Hiskia, för så säger Assyriens kung: Gör fred med mig och kom ut till mig och ät var och en av sitt vin och var och en av sitt fikonträd och drick var och en vattnet från hans egen brunn,
Och Jesaja sa: "Ta en fikonkaka." Och de tog och lade den på bölden och han tillfrisknade.

Nehemja (1)

Vid samma tid såg jag i Juda hur man trampade vinpressarna på sabbaten och tog hem säd som man lastade på åsnor, likaså vin, druvor och fikon och allt möjligt som kunde bäras och förde det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem när de sålde sina varor.

Psaltaren (1)

Han slog deras vinstockar och deras fikonträd
och bröt sönder träden i deras land. [2 Mos 9:23]

Ordspråksboken (1)

Den som vårdar (beskyddar) sitt fikonträd får äta dess frukt,
den som sköter om (är noggrann, troget skyddar) sin mästare blir ärad.

Höga Visan (1)

Fikonträdet har gröna fikon (kart)
och vinrankornas blommor avger sin doft.
Stå upp min älskade (kära),
min sköna (vackra) och kom till oss.

Jesaja (3)

Och alla himlarnas härskaror ska förmultna,
och himlarna ska rullas ihop som en bokrulle,
och alla deras härförare ska vissna (förtorka), som löv från vinstocken vissnar [och faller ner]
och vissnande [löv; skrumpnande frukt] från fikonträdet.
[Här antyds hur de många dimensionerna i himlarna ska rullas ihop, se Job 9:8.]
Lyssna inte på Hiskia, för så säger Assyriens kung: Gör fred med mig och kom ut till mig och ät var och en av sitt vin och var och en av sitt fikonträd och drick var och en vattnet från hans egen brunn,
Jesaja sa: "Låt dem ta en fikonkaka och lägg den som ett förband (bandage) på bölden och han ska tillfriskna."

Jeremia (12)

Och de ska äta upp din skörd och ditt bröd, de ska sluka dina söner och dina döttrar, de ska äta upp din småboskap och dina hjordar, de ska äta upp ditt vin och dina fikonträd, de ska slå dina befästa städer, som du litar på, med svärd.
Jag ska helt sluka dem
förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve),
där finns inga druvor på vinstocken,
inga fikonfikonträdet
och löven har vissnat
och jag ger till dem deras överträdelser.
Herren (Jahve) visade mig och se, två korgar med fikon stod framför Herrens (Jahves) tempel efter att Nebukadnessar, Babels kung, hade burit i fångenskap Jechonjaho, Jehojaqims son, Juda kung och Judas furstar med hantverkarna och smederna från Jerusalem, och hade fört dem till Babel.
En korg hade mycket goda fikon som fikonen från den första skörden [fikon kan skördas upp till fyra gånger under samma säsong] och den andra korgen hade mycket dåliga fikon som inte kunde ätas, så dåliga var de.
Och Herren (Jahve) sa till mig: "Vad ser du Jeremia?" Och jag svarade: "Fikon, de goda fikonen är mycket goda och de dåliga fikonen är mycket dåliga, så att man inte kan äta dem, så dåliga är de."
"Så säger Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim): "Som dessa goda fikon så ska jag betrakta Judas fångar som jag har sänt bort från denna plats till kaldéernas land för godo.
Och som de dåliga fikonen, som inte kan ätas för att de är så dåliga, sannerligen så säger Herren (Jahve): Så ska jag göra med Tsidqijaho, Juda kung och hans furstar och återstoden av Jerusalem som är kvar i detta land och de som vistas i Egypten.
Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot): Se, jag ska sända över dem svärdet, hungersnöden och pesten och ska göra dem som usla fikon som man inte kan äta för att de är så dåliga.

Hosea (2)

Och jag ska ödelägga hennes vin och hennes fikonträd,
om vilka hon sagt "Detta är min lön som mina älskare har gett mig",
och jag ska förvandla dem till en skog
och fältens djur ska äta dem.
Jag fann Israel
som vin i öknen,
jag såg era fäder
som den första skörden på fikonträdet hennes första vår,
men så snart som de kom till Baal-Peor
avskilde de sig själva till de skamliga tingen
och blev lika avskyvärda som det de älskar.

Joel (3)

Han [den främmande hären] har fördärvat mitt vin [som är en symbol på Guds folk]
och har gjort stickor av mitt fikonträd.
Han har barkat av hela trädet och kastat ner det,
dess grenar har lämnats vita.
[Alla slags träd med ätlig frukt är totalt fördärvade.]
Vinet vissnar,
fikonträdet slokar (förtorkar),
granatäppelträdet, dadelpalmen och äppelträdet,
alla fältets träd är förvissnade,
för glädjen har vissnat bort
från människors söner (barn).
Frukta inte ni markens djur,
för öknens betesmarker har spirat,
träden bär sin frukt;
fikonträdet och vinstocken skördar sin styrka.
[Grödan har återhämtat sig så att allting på nytt bär riklig skörd.]

Amos (1)

"Jag har slagit dig med fördärv och mögel,
alla dina trädgårdar och alla dina vingårdar
och alla dina fikonträd och dina olivträd har larver slukat,
ändå har ni inte återvänt till mig,"
förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).

Mika (1)

Var och en ska sitta under sin vinstock
och sitt fikonträd
och ingen ska skrämma dem,
för Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) har talat [så har han sagt – därför kommer det att ske].

Nahum (1)

Alla dina fästningar ska bli som fikonträd med den första skördens fikon,
om de skakas faller de i munnen på dem som äter.
[Ett fikonträd brukar ge tre skördar per år.]

Habackuk (1)

[Nu följer sex strofer som beskriver olyckor i ökad allvarsgrad, från förlorad fikonskörd till tomma stall. Fikon var liksom vindruvor en delikatess, men inte en oumbärlig sådan. Olivolja användes i matlagning och oljelampor. Korn och vete var basföda och får och boskap en stor ekonomisk tillgång som gav mjölk, ull och kött. Att mista någon av dessa resurser vore svårt nog, men att förlora alla inkomstkällor skulle ha inneburit en total katastrof. Habackuk visste dock att människan inte bara ska leva av bröd, se 5 Mos 8:3; Fil 3:7–8.]
För även
om fikonträdet inte blommar (knoppas)
och vinrankan inte ger frukt,
om olivträdets skörd slår fel (ljuger)
och fälten inte ger mat,
om småboskapen (fåren och getterna) saknas i fållan
och inga djur (kor, oxar, åsnor, hästar) finns i stallen [2 Kor 4:8–9],

Haggai (1)

Är säden ännu i ladan [från vårens skörd]? [Nej!]
Vinet
och fikonträdet
och granatäppelträdet
och olivträdet har inte gett någon frukt [denna höst],
men från denna dag ska jag välsigna dig."
[Frågorna här antyder ett negativt svar. Spannmålsskörden togs in under våren. Man sår på hösten och det bör vara gjort vid den här tiden på hösten i december. Tiden för att skörda frukt är också över. Situationen var hopplös, dåliga skördar, inget i ladan, och inget hopp om någon mer skörd. Då kommer Guds ord med hopp om välsignelse från denna dag.]

Sakarja (1)

På den dagen, förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot), ska varje man bjuda in sin granne att sitta under sin vinstock och under fikonträdet.' "Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.