8279 – שֶׂ֫רֶד (sered)


Typ:
Hebreiska: שֶׂ֫רֶד (sered)
Ursprung: from H8277 (שָׂרַד)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

stylus
line

Engelsk beskrivning

1) stylus, a line, marker
1a) a marking tool for wood


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Snickaren sträcker ut linan [mäter längden]
    och gör ett märke med pennan,
han passar ihop det med ritningen
    och han märker ut det med verktygen,
och gör det som en mansfigur
    enligt mannens skepnad, för att bo i huset [som en husgud – avgud].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.