8052 – שְׁמוּעָה (shemoa)


Typ:
Hebreiska: שְׁמוּעָה (shemoa)
Ursprung: feminine passive participle of H8074 (שָׁמֵם)
Användning: 27 ggr i GT

Engelsk översättning

tidings
bruit, doctrine, fame, mentioned, news, report, rumor, tidings

Engelsk beskrivning

1) report, news, rumour
1a) report, news, tidings
1b) mention


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (27 st)


Jag trodde inte på det förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Ändå hade man inte ens berättat hälften för mig, din vishet och ditt välstånd överträffar allt jag fått höra."
Han fruktar inte ett ont budskap,
    fast förankrat (fixerat) är hans hjärta, det förtröstar på Herren (Jahve). [Ordet "budskap" börjar på bokstaven Mem och "fast förankrat" på Nun.]
Ögon som utstrålar ljus [från ett glatt fridfullt inre] gläder hjärtan [hos andra människor],
    och goda nyheter ger näring åt benen [ger inre styrka].
Som kallt vatten för en törstig själ,
    så är goda nyheter från ett fjärran [hem] land.
Vem ska man undervisa kunskap (lära ut något till)? Och vem ska man få att lyssna (förstå, ta till sig budskapet)? De som är avvanda från mjölk, de som dragits från bröstet? [Uttryck för små barn, oftast ammade man till mellan 3 och 5 års ålder.]
Så ofta som det drar förbi ska det fånga dig, morgon efter morgon ska det dra förbi, på dagen och på natten, det ska vara ren skräck när man förstår budskapet.
Se, jag ska ge honom en ande [få honom att komma på andra tankar] och han ska höra ett rykte och ska vända tillbaka till sitt land, och jag ska få honom att falla för svärd i sitt eget land.' " [Se vers 37‑38.]
[Nu följer den andra nivån i kiasmen som började redan i föregående kapitel. Gåtan som presenterades i Jes 52:13‑15 börjar nu få sin förklaring. Vers 1‑3 hör tematiskt ihop med vers 7‑9. Här används en liknelse om en planta som skjuter skott.] Vem trodde på vad vi just har hört [att tjänaren skulle bli upphöjd]?
    För vem var Herrens arm (kraft) uppenbarad? [Två frågor ställs. Den första utmanar läsaren att försöka förstå gåtan om hur den lidande tjänaren skulle bli upphöjd, se Jes 52:13‑15. I den första frågan är det läsaren som är subjekt. I den andra frågan är det läsaren som är objektet. Verben "trodde på" är parallellt med "uppenbarad". Det första är aktivt och kräver en respons från den som lyssnar att tro på budskapet. Det andra verbet är passivt, vilket visar att någon annan måste stå för uppenbarelsen. Vårt ansvar är att tro, men å andra sidan, hur kan vi tro om det inte blir uppenbarat. Just denna problematik sätter den Etiopiske hovmannen ord på i konversationen med Filippos, se Apg 8:30‑33.
    Herrens arm är ett uttryck för Guds omnipotens, att han gör vad han vill, men i det ligger också att hans rättfärdighet kräver dom över synden. Han visar sin makt när han dömer synden men samtidigt är beredd att återlösa, rädda och frälsa varje människa från synden. Israel hade inte sett Guds militära kraft användas av tjänaren, Jesus.]
[Ordet för att smälta betecknar en förändring som inte går att stå emot. Människorna skakar av skräck och kan inte göra någonting åt situationen.]
Då ska han få höra rykten från öster och norr som skrämmer honom, och han ska dra ut i stort raseri för att förgöra och förinta många.
Obadjas syn (vision). [Synen gäller Edom. Folkslaget edomiterna härstammade från Esau, son till Isak och Rebecka och äldre tvillingbror till Jakob, se vers 10 och 1 Mos 25:23‑26. Hans bror Jakob är känd som Israel, och Esau kallas Edom, som betyder "röd". Kanske var han rödhårig? Israel bosatte sig i Kanaans land med Jerusalems berg som centralort, medan Esau bosattes sig söder om Döda havet med berget Seir som centralt berg, se vers 21 och 5 Mos 2:5. Huvudstaden hette Sela, vilket betyder sten på hebreiska och petra på grekiska. Det är möjligt att edomiternas huvudstad låg där den nabateiska klippstaden Petra nu ligger. Intressant att bergen och klipporna i Petra är röda. Redan Jakob och Esau var fiender och fiendskapen har fortsatt. På väg från Egypten tillät inte edomiterna israeliterna att passera genom deras land, se 4 Mos 20:14‑21. Sedan israeliterna bodde i Kanaans land har det varit många strider, se 1 Sam 14:47; 2 Sam 8:14; 1 Kung 9:26; 2 Krön 20:1‑27; 2 Kung 8:16‑22; 2 Kung 14:9‑11; 2 Krön 28:17. Även Herodes den store var en edomit, se Luk 1:5.] Detta säger Herren Gud (Adonai Jahve) till Edom [edomiterna]: Vi har hört budskapet från Herren (Jahve)
    och en budbärare (ambassadör) är utsänd till nationerna:
    "Stå upp och låt oss dra upp mot henne i krig."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.