7823 – שָׁחִיס (shachis)


Typ:
Hebreiska: שָׁחִיס (shachis)
Ursprung: or סָחִישׁ from an unused root apparently meaning to sprout
Användning: 2 ggr i GT

Engelsk översättning

offspring
(that) which springeth of the same

Engelsk beskrivning

1) volunteer grain
1a) grain that shoots up of itself the second year, without replanting


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st)


Och detta ska vara tecknet för dig [Hiskia]: Detta år ska ni äta det som är självvuxet,
    och det andra året det som växer upp på samma sätt,
och det tredje året ska ni så och skörda
    och plantera vingårdar och äta dess frukt.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.