7760a – שׂוּם (som)

sätta, lägga, göra


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: שׂוּם (som)
Uttal: som    Lyssna
Talvärde: 906 (300 + 6 + 600)    ord med samma talvärde
Ursprung: or שִׂים en ursprunglig rot
Användning: 582 ggr i GT

Ordstam

Ord med som som rot:

יְשִׁימִאֵלJeshimielH3450Jeshimiel
תְּשׂ֫וּמֶתtesometH8667säkerhet

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet som till följande:

ἀγωνίζομαιagonizomaiG0075tävla, kämpa
ἀναλαμβάνωanalambanoG0353ta upp, ta, ta in
ἀνατίθεμαιanatithemiG0394framlägga
ἀπαντάωapantaoG0528möta
ἀποτίθημιapotithemiG0659ta av, lägga åt sidan
ἀποτίνωapotinoG0661återbetala, ersätta
ἀφίστημιaphistemiG0868lämna, förleda till avfall
βάλλωballoG0906kasta, hälla, kasta ut
βοηθέωboetheoG0997hjälpa
βούλημαboulemaG1013plan
γέννημαgennemaG1081avföda, frukt
γίνομαιginomaiG1096vara, ske, bli, bli gjort, komma
γράφωgraphoG1125skriva
δέωdeoG1210binda
διαστέλλομαιdiastellomaiG1291förbjuda, gett i uppdrag,
διατάσσωdiatassoG1299föreskrift, förordnat, bestämt
δίδωμιdidomiG1325ge
ἐκδέχομαιekdechomaiG1551vänta på, se efter, invänta
ἐκτίθημιektithemiG1620förklarade, omtalade
ἐμβάλλωemballoG1685kasta i
ἐνθυμέομαιenthumeomaiG1760tänka, begrunda, fundera
ἐπάγωepagoG1863komma, komma över
ἐπιβάλλωepiballoG1911lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa
ἐπικαλέομαιepikaleomaiG1941kalla på, åkalla, anropa, namnge, adressera, åberopa, vädja
ἐπιμελέομαιepimeleomaiG1959sköta om, ta hand om
ἐπιστρέφωepistrephoG1994vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka
ἐπιτίθημιepitithemiG2007lägga på, lägga till
ἐπιχέωepicheoG2022hällde, göt
ἐπονομάζωeponomazoG2028kalla sig
ἐφίστημιephistemiG2186komma fram till, komma, stå, stå vid
ἔχωechoG2192ha, hålla, äga, hålla i sin hand.
ζώννυμιzonnumi, zonnuoG2224spänna på, sätta på
ἡγέομαιhegeomaiG2233anse, se det som, aktning, ledare
ἵστημιhistemiG2476stå, ställa, placera
καθίστημιkathistemiG2525satt, sätta över, insätta som ledare
κατάγωkatagoG2609ta med ner, skicka ner, hämta ner
καταλείπωkataleipoG2641lämna
κατανοέωkatanoeoG2657ge akt på, skåda, märka, se efter
κεῖμαιkeimaiG2749satt, ligga
κυλιόωkuliooG2947vrida sig
λαμβάνωlambanoG2983ta emot, få, välkomna, ta
νοιέωnoeoG3539inse, förstå
ὁρμάωhormaoG3729rusa
παρατίθημιparatithemiG3908lägga fram
περιτίθημιperitithemiG4060sätta omkring, klä på, hänga på
ποιέωpoieoG4160göra
προσέχωprosechoG4337vara på vakt
προστάσσωprostassoG4367befalla
προστίθημιprostithemiG4369lägga till
προτίθεμαιprotithemaiG4388mena, bestämma sig för
σπείρωspeiroG4687att så (säd), såningsman
στηρίζωsterizoG4741fixera, sätta fast, etablera
τάσσωtassoG5021bestämma, sätta iordning
τίθημιtithemiG5087sätta, lägga
ὑπακούωhupakouoG5219lyda
ὑπολείπωhupoleipoG5275lämna kvar
ὑποτάσσωhupotassoG5293underordna
ὑποτίθημιhupotithemiG5294lägga ner, riskera
φοβέωphobeoG5399frukta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to set
[idiom] any wise, appoint, bring, call (a name), care, cast in, change, charge, commit, consider, co

Engelsk beskrivning

1) to put, place, set, appoint, make
1a) (Qal)
1a1) to put, set, lay, put or lay upon, lay (violent) hands on
1a2) to set, direct, direct toward
1a2a) to extend (compassion) (fig)
1a3) to set, ordain, establish, found, appoint, constitute, make, determine, fix
1a4) to set, station, put, set in place, plant, fix
1a5) to make, make for, transform into, constitute, fashion, work, bring to pass, appoint, give
1b) (Hiphil) to set or make for a sign
1c) (Hophal) to be set


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
qal qal
-41
Verb Verb
hifil 1p sing. hifil första person singularis
-1
Verb Verb
hifil 2p sing. hifil andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
hifil vajjiqtol 3p sing. hifil vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-39
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-5
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-23
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person pluralis
-7
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-9
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis
-12
Verb Verb
qal particip passiv sing. qal particip passiv maskulinum singularis
-3
Verb Verb
qal 1p pl. qal första person pluralis
-2
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-4
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-3
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-5
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-19
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-36
Verb Verb
qal vajjiqtol 1p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) första person singularis
-11
Verb Verb
qal vajjiqtol 2p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal vajjiqtol 2p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis
-8
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis
-36
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-96
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis
-5
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-21
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-10
Verb Verb
hifil particip aktiv sing. hifil particip aktiv maskulinum singularis
-1
Verb Verb
hifil 2p sing. hifil andra person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 1p pl. qal första person pluralis
-1
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-31
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-10
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-14
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-32
Verb Verb
qal qatal 1p pl. qal qatal (perfekt) första person pluralis
-1
Verb Verb
qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis
-17
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person femininum singularis
-6
Verb Verb
qal qatal 2p pl. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum pluralis
-3
Verb Verb
qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-16
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-43
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis
-3
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person femininum singularis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i GT


1 Moseboken
46
2 Moseboken
50
3 Moseboken
11
4 Moseboken
20
5 Moseboken
24
Josua
12
Domarboken
21
Rut
1
1 Samuelsboken
35
2 Samuelsboken
20
1 Kungaboken
26
2 Kungaboken
26
1 Krönikeboken
7
2 Krönikeboken
10
Esra
2
Nehemja
2
Ester
4
Job
40
Psaltaren
36
Ordspråksboken
3
Höga Visan
3
Jesaja
54
Jeremia
37
Klagovisorna
2
Hesekiel
41
Daniel
4
Hosea
4
Joel
1
Amos
3
Obadja
2
Mika
8
Nahum
2
Habackuk
3
Sefanja
2
Haggai
7
Sakarja
10
Malaki
3
Totalt    582

Referenser (582 förekomster i 548 verser), nedan visas 250 verser i taget

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.