7701 – שֹׁד (shåd)


Typ:
Hebreiska: שֹׁד (shåd)
Ursprung: or שׁוֹד (Job 5:21), from H7736 (שׁוּד)
Användning: 25 ggr i GT

Engelsk översättning

violence
desolation, destruction, oppression, robbery, spoil(-ed, -er, -ing), wasting

Engelsk beskrivning

1) havoc, violence, destruction, devastation, ruin
1a) violence, havoc (as social sin)
1b) devastation, ruin


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (25 st)På grund av förtrycket (plundringen, våldet) mot de svaga (förtryckta),
    på grund av ropen (klagan, jämret av smärta) från de hjälplösa,
    [därför, som ett svar på detta] reser sig nu Herren (Jahve) upp och säger:
    "Jag ska ge dem den räddning (frälsning) de längtar efter."
[Centralt i det kiastiska mönstret finns huvudpunkten att Gud hör bön och kommer att gripa in!]
De ogudaktigas våld (förstörelse, skada) kommer tillbaka över dem själva,
    eftersom de vägrar handla rättfärdigt.
Deras hjärtan överväger [hebr. hagah – talar i låg ton; dvs. planerar] ont (våldshandlingar),
    från deras mun kommer bara nedsättande (ondskefullt) tal. [Jmf Ords 15:28]
Yla (vråla, ropa), för Herrens (Jahves) dag är nära (på plats) [för att döma Babylon, se Jes 2:12; Upp 6:17],
    som fördärv från den allsmäktige ska den komma.
Låt mina utstötta bo hos dig,
    som hos Moab var du ett skydd för honom från fördärvarens ansikte. För utpressningen ska ta slut,
    fördärvet upphöra,
    de som trampade ner är förtärda, ut ur landet.
Därför säger jag: Titta (se) bort ifrån mig,
    jag ska gråta bittert [Jes 21:3‑4],
gör inga ansträngningar att trösta mig,
    på grund av fördärvet av dottern mitt folk."
Dessa två ting drabbade dig,
    vem ska begråta dig?
Förödelse och ödeläggelse och hungersnöden och svärdet,
    vem ska trösta dig?
Deras fötter hastar till ondska
    och de skyndar sig att utgjuta oskyldigt blod.
Deras tankar är syndiga tankar,
    ödeläggelse och förstörelse finns (följer) i deras spår.
Man ska inte längre höra [ljudet av, höra talas om] våld (terror) i ditt land,
    inte heller [ska man höra ljudet av, höra talas om] förtryck (krig) och förödelse inom dina gränser.
Du ska kalla dina murar frälsning (räddning),
    dina portar lovsång. [Herrar i vers 17 är hebr. nagas, det översätts slavdrivare i 2 Mos 3:7. Här är det i plural och används ironiskt för att förstärka det skifte som ska ske. Jerusalem har tidigare härskats av tyranner, men nu är det personifierad framgång och upprättelse som ska "dominera" och styra staden.]
eftersom varje gång jag talar [får ett profetiskt budskap] måste jag ropa:
    "Våld och förtryck kommer!" [Ett budskap om dom, som ännu inte gått i uppfyllelse.]
Herrens ord vållar mig spott och spe hela dagen.
    [Han ansågs vara en falsk profet i folks ögon.]
Efraim strävar efter vind och följer efter östanvinden,
    hela dagen förökar han lögn och förödelse,
och de skär ett förbund med Assyrien
    och olja bärs till Egypten.
Ack, vilken dag!
    För Herrens (Jahves) dag är nära.
    Och som ett kaos (en förstörelse, ett fördärv) från den allsmäktige ska den komma.
[Central vers:]
De vet (känner) inte att göra det rätta, förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
Man har samlat våld och stöld i deras palats (mäktiga byggnader).
som får förödelse att blixtra över de starka
    så att förödelse kommer över fästningen.
Varför visar du mig missgärningar
    och låter mig se skadan?
Varför är tillspillogivning och våld (terror) framför mig,
    så att kiv och strid uppstår?
Våldet som utförts mot Libanon [när du skövlade cederträden, se Jes 14:8; 37:24] ska täcka dig
    och vilddjurens fördärv som gjorde honom rädd,
på grund av människors blod
    och för våldet som gjorts mot landet,
mot staden
    och mot alla som bor därinne.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.