7456 – רָעֵב (raev)

hungra


Typ:
Hebreiska: רָעֵב (raev)
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 13 ggr i GT

Engelsk översättning

be hungry
(suffer to) famish, (be, have, suffer, suffer to) hunger(-ry)

Engelsk beskrivning

1) to be hungry, be voracious
1a) (Qal) to be hungry
1b) (Hiphil) to allow one to be hungry, allow to hunger


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
2
3
5
1
Totalt    13

Passager (13 st)


När hela Egypten svalt, ropade folket till farao efter bröd, och farao sade till alla egyptier: "Gå till Josef och det han säger till er, gör det."
Och han ödmjukade dig (tvingade dig att böja sig ner) och lät dig lida av hunger och mättade dig med manna [2 Mos 16:31–36] som du inte visste (saknade kunskap om) vad det var, inte heller dina fäder visste (kände till), för att han skulle låta dig veta (få intim kunskap om) att människan inte lever enbart av bröd, utan människan lever av allt som kommer från Herrens (Jahves) mun. [Jesus citerar detta ord när han frestas, se Matt 4:4; Luk 4:4.]
Unga lejon [som vanligtvis är starka och kan skaffa föda] kan lida nöd och hungra,
    men de som frågar efter (söker, tar sin tillflykt till, ofta träder fram inför) Herren (Jahve) saknar inte något gott. [Den elfte hebreiska bokstaven är: כ – Kaf. Tecknet avbildar en handflata. Den kan både symbolisera givmildhet, genom att sträcka ut handen för att välsigna, men också för att ta emot. I denna vers börjar ordet "Unga lejon" med denna bokstav. Det förstärker att det inte är fysisk styrka och egen kraft som är avgörande för vår försörjning, utan om vi söker Guds rike först, se Matt 6:33; Jak 1:17.]
Om jag blev hungrig, skulle jag berätta det för dig [Israel],
    världen tillhör mig och allt som finns i den.
Man kan förstå (ha medlidande med) en tjuv
    som stjäl mat när han är hungrig,
Herren (Jahve) tillåter inte den rättfärdige att hungra,
    men han tar undan (driver bort) aptiten hos syndaren (den skyldige, kriminelle).
Lathet gör att en människa faller i en djup sömn,
    den håglöse (som är overksam och inte tar några initiativ) får gå hungrig.
Och de [som sökt i det ockulta istället för Gud] ska gå genom det [landet] hårt pressade och hungriga. Och det ska ske att när de blir hungriga ska de förhärda själva och förbanna sin kung och sin Gud [Ps 5:2; 68:24; Upp 16:9, 11, 21]. Och vare sig de tittar uppåt [mot himlen]
En hugger åt höger
    och är (förblir) hungrig
och han äter den vänstra,
    men är inte tillfredsställd (mätt),
var och en äter köttet från sin egen arm (avkomma).
Smeden tar [använder, vässar] sitt verktyg (någon form av yxa – hebr. maatzad)
    och arbetar i kolet och bearbetar det [metallstycket] med hammaren
och arbetar med sin starka arm,
han blir hungrig och hans styrka sviker,
    han dricker inget vatten och blir svag.
De ska varken hungra eller törsta,
    ökenhettan och solen ska inte skada dem.
Han som förbarmar sig över dem ska leda dem,
    till friska vattenkällor ska han föra dem.
Därför säger Herren Gud (Adonai Jahve): "Se, min tjänare ska äta,
    men ni ska vara hungriga.
Se, min tjänare ska dricka,
    men ni ska vara törstiga.
Se, min tjänare ska fröjda sig,
    men ni ska skämmas.
och säger: Nej, men vi ska gå till Egyptens land, där vi inte ska se krig, inte höra ljudet av shofaren, inte hungra efter bröd och där ska vi vistas.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.